Navigation Søgning

Honorar og diæter

Nedenfor ses satser pr. 1. april 2018 for de årlige honorarer og diætsatser pr. møde for bestyrelse og repræsentantskab i Energi Fyn a.m.b.a.

Formand 272.482 kr.
Næstformand 149.096 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 82.260 kr.

 
Diæt pr. bestyrelsesmøde (maks. et møde/døgn)  1.416 kr.
Diæt pr. repræsentantskabsmøde (maks. et møde/døgn) 1.416 kr.
   
Honorar og diætsats reguleres årligt 1. april efter Energitilsynets reguleringsindeks.  
   
Energi Fyn har 2 fonde, som ikke er koncernforbundet med Energi Fyn.  
   
Bestyrelseshonorar i Energi Fyns fonde (der betales ikke mødediæt)  10.000 kr.