Navigation Søgning
Fondsmodtagere 2018

Fondsmodtagere 2018

For 13. år i træk udbetalte Energi Fyns to fonde den 25. april 2018 mere end 2,4 million kroner til 26 forskellige fynske projekter.

Fondsmidlerne blev fordelt med 5 modtagere i Energi Fyns Udviklingsfond og 21 modtagere i Energi Fyns Almene Fond.

Uddeling fra Energi Fyns Udviklingsfond

Læs om modtageren

Institut for Fødevarer, Aarslev

Institut for Fødevarer i Aarslev modtog 200.000 kroner til at undersøge mulighederne for at anvende helt specifikke lysspektrer fra LED til at skabe mere smag i krydderurter.
Læs om modtageren

Hartvigsen & Ko

Hartvigsen & Ko modtog 300.000 kroner til udvikling af en mobil, talestyret tilskæringsrobot, som skal målrettes byggebranchen, hvor en sådan robot kan afhjælpe et stort behov.
Læs om modtageren

Biologisk Institut, SDU

Biologisk Institut på SDU modtog 130.000 kroner til et Ph.D.-stipendiat, som omhandler test af droner og dronemonteret udstyr i forbindelse med miljømonitering og overvågning, som har til formål at tilbyde velafprøvede, prisbillige, dronebaserede metoder indenfor en række miljøorienterede anvendelsesområder.
Læs om modtageren

Mærsk Mckinney Møller Institutttet, SDU

Mærsk McKinney Møller Instituttet på SDU modtog 177.120 kroner til udvikling af et system til inspektionsdroner, der kan lade op direkte fra højspændingsnettet og dermed effektivisere brugen af dronen.
Læs om modtageren

Mud2Green

Mud2Green modtog 200.000 kroner til udvikling af et energioptimeret anlæg til behandling af boremudder med fokus på separering og opkoncentrering af farlige stoffer til genanvendelse. 

 

 

Uddeling fra Energi Fyns Almene Fond

Læs om modtageren

Helnæs Forsamlingshus

Helnæs Forsamlingshus modtog 90.000 kroner til bidrag til genetablering af forsamlingshusets oprindelige bygningspræg fra opførelsesåret 1907 og modernisering af driftsmæssige installationer.
Læs om modtageren

Harm Ehmen

Harm Ehmen modtog 50.000 kroner til at skrive en bog om GASA i forbindelse med deres 90 års jubilæum og fraflytning fra deres domicil.
Læs om modtageren

Danmarks Kartoffelmuseum

Danmarks Kartoffelmuseum modtog 26.000 kroner til renovering af museet samt udarbejdelse af markedsføringsmateriale.
Læs om modtageren

FDF Brendrup Harndrup

FDF Brenderup Harndrup modtog 48.500 kroner til opførelse af en bålhytte med 2 shelters og redskabsrum.
Læs om modtageren

Langelands Museum

Langelands Museum modtog 43.500 kroner til opstilling af 10 skilte på 10 langelandske lokaliteter, der har fungeret som scene for Langelands- og Danmarkshistorien. Skiltene skal være til gavn for turister og til undervisning. De forsynes med en QR-kode, der giver yderligere oplysning om stedet, materialehenvisning osv.
Læs om modtageren

H.C. Andersen Paraden

H.C. Andersen Paraden modtog 75.000 kroner til udvikling og ikke mindst fremtidssikring af paradens scene i forbindelse med, at scenen skal flyttes permanent til Eventyrhaven.
Læs om modtageren

Turismens Venner

Turismens Venner modtog 50.000 kroner til etablering af belysning på et stort træ ved en indfaldsvej til Kerteminde.
Læs om modtageren

Den Fynske Opera

Den Fynske Opera modtog 150.000 kroner til den løbende udskiftning af belysningen i teatersalen, som ikke kun bruges af Den Fynske Opera, men også af flere andre ensembler i årets løb.
Læs om modtageren

Cafe Fabers

Cafe Fabers modtog 50.000 kroner til indkøb og installation af scenelys i forbindelse med etablering af cafeen, som skal fungere som et cafe-, kultur- og spillested drevet på frivillig basis.
Læs om modtageren

Rønninge Lokalråd

Rønninge Lokalråd modtog 25.000 kroner til etablering af et nyt legemiljø i Rønninge til brug for offentligheden.
Læs om modtageren

Sct. Georgs Gildet i Bogense

Sct. Georgs Gildet modtog 67.575 kroner til istandsættelse af et loftsrum i en spejderhytte, som Gildet har stillet til rådighed, sådan at Søspejderne i Bogense, der har oplevet en stor medlemstilgang de sidste år, kan få mere plads til både forskellige aktiviteter og opbevaring af udstyr.
Læs om modtageren

Træskibsforeningen Faaborg

Træskibsforeningen Faaborg modtog 86.071 kroner til indkøb af nyt navigations- og redningsudstyr til sejlskibet Haabet, der er indkøbt med støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune og skal bruges til turistsejlads mellem de sydfynske øer.
Læs om modtageren

Arbejdsgruppen for forøget naturturisme

Arbejdsgruppen for forøget naturturisme modtog 24.197 kroner til bidrag til realisering af et stort naturturismeprojekt bestående af en formidlingsstation og forskellige tiltag i området ved Vissenbjergbakkerne.
Læs om modtageren

Tidens Samling

Tidens Samling modtog 20.000 kroner til et projekt, der skal gøre museets samling digitalt tilgængelig blandt andet på skoletube.dk, som er en gratis medie-platform tilgængelig for skoleelever. Midlerne er målrettet til indtaling og redigering af lydfiler til brug på den digitale platform.
Læs om modtageren

Vejstrup Vandmølle

Vejstrup Vandmølle modtog 100.000 kroner til istandsættelse af den fredede møllebygning med vandhjul, sliske, malekam, de to vejbroer, belægnin-ger omkring og i møllebygningen samt stensætning ved møllens bagløb.
Læs om modtageren

Bederslev Gl. Skole Forsamlingshus

Bederslev Gl. Skole Forsamlingshus modtog 20.000 kroner til fornyelse af hoveddøren i den gamle skolebygning, som i dag huser forsamlingshuset. Den nuværende dør er meget smukt forarbejdet og ønskes derfor kopieret, hvilket gør, at døren skal specialfremstilles.
Læs om modtageren

Lyø Beboerforening

Lyø Beboerforening modtog 114.410 kroner til etablering af kombineret bålhytte og madpakkehus, der skal ligge centralt på Lyø ved et areal, der tilbyder forskellige aktiviteter for lokale og turister.
Læs om modtageren

Refsvindinge Natur og Kulturcenter

Refsvindinge Natur og Kulturcenter modtog 86.000 kroner til etablering af værksteder til en gruppe unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter. Aktiviteten er et udviklingselement i et ungeprojekt, der vil vare hele 2018.
Læs om modtageren

Veteranhjem Odense

Veteranhjem Odense modtog 100.000 kroner til etablering af "Veteranernes have", der skal opføres i haven bag Veteranhjem Odense som en del af et større haveanlægsprojekt.
Læs om modtageren

Aa Grundejer- og Beboerforening

Aa Grundejer- og Beboerforening modtog 53.000 kroner til at genetablere og afmærke to historiske stier i i området. Dertil kommer udarbejdelse af materiale om stierne, der skal være tilgængeligt både i trykt udgave og digitalt.
Læs om modtageren

Det Fynske Dyrskue

Det Fynske Dyrskue modtog 191.000 kroner til renovering af en pavillon på dyrskuet, der anvendes til spisefaciliteter, opholdsfaciliteter, teknikrum, førstehjælpsstation og sekretariat.