Navigation Søgning

Fondsmodtagere 2020

For 15. år i træk udbetalte Energi Fyns to fonde i april 2020 mere end 2,5 million kroner til 23 forskellige fynske projekter.

Fondsmidlerne blev fordelt med 4 modtagere i Energi Fyns Udviklingsfond og 19 modtagere i Energi Fyns Almene Fond.

Uddeling fra Energi Fyns Udviklingsfond

Læs om modtageren

Mahdi Shahparasti, SDU

Mahdi Shahparasti, SDU modtager 285.000 kroner til indkøb af udstyr til et forskerlaboratorium, hvor der skal forskes i bæredygtige energiformers påvirkning af elnettet, herunder konvertering af energien. Projektet er en videreførelse af et projekt, der modtog fondsmidler i 2019.
 
Læs om modtageren

MicroChange ApS

MicroChange ApS modtager 74.000 kroner til et koncept for et radikalt nyt filtreringssystem til havvand, der kan opsamle plastpartikler og blå biomasse, som efterfølgende anvendes til energiproduktion. Systemets funktionsprincip er udviklet og designet, men skal nu bygges og testes. Der er indgået aftale om testmiljø på land med Fynsværket og i vand med DFDS. Pengene gives til indkøb af et testfilter til systemet.
 
Læs om modtageren

Hortimatic Aps

Hortimatic Aps modtager 295.000 kroner til udvikling, produktion og installation af automationsløsninger til gartnerier med fokus på bæredygtighed, øget produktivitet og lave lønomkostninger via automatisering. Til brug ved vertikal farming er der udviklet et koncept til en ny automationsløsning, der giver mulighed for håndtering af mobilborde i dybden i et vertikalt system. Pengene gives til at udvikle en prototype.
 
Læs om modtageren

Shuang Ma Andersen, SDU

Shuang Ma Andersen, SDU modtager 350.000 kroner til at klargøre en miljøvenlig og energibesparende teknologi til at udvinde metalliske katalysatorer i restprodukter, så den kan bruges i industrien, offentligheden og i statsligt regi.

 

 

Uddeling fra Energi Fyns Almene Fond

Læs om modtageren

Rolfsted Mølle

Rolfsted Mølle modtager 30.000 kroner til at etablere et trafikværn på en nyetableret bro over Vindinge Å ved den gamle mølledam ved Rolfsted Mølle. Rolfsted Mølle har flere besøgende og tilbyder gratis rundvisninger. Møllens vedligeholdelse sker på frivillig basis.
 
Læs om modtageren

Assens Petanqueklub

Assens Petanqueklub modtager 106.120 kroner til at genopføre en bålhytte samt indkøbe gasgrill, bænke, belysning samt etablering af petanquebane. Hytten og de øvrige ting blev antændt i august 2019 og brændte helt ned. Den tidligere hytte blev desuden brugt af børnehaver, skoler samt andre i lokalområdet.
Læs om modtageren

Juletræsfest for Hesselager og Omegn

Juletræsfest for Hesselager og omegn modtager 3.000 kroner til indkøb af trådløse LED lys/kæder til juletræ og oppyntning i forbindelse med afvikling af den årlige juletræsfest for lokalsamfundet i Hesselager og omegn. Der er tale om et historisk arrangement, der er afholdt hvert år siden før 1951 og drives af frivillige kræfter.
 
Læs om modtageren

Helnæs Lokalråd

Helnæs Lokalråd modtager 128.500 kroner til renovering af en bygning, der benyttes af Helnæs Akut- og Brandberedskab til opbevaring af brandsprøjte samt medicin og udstyr til akutberedskabet, hvilket muliggør en hurtig indsats fra lokalberedskaberne til øens beboere. Bygningen har ikke været vedligeholdt i mange år og er nu i så dårlig forfatning, at udstyret ikke længere kan opbevares forsvarligt. 
Læs om modtageren

Hasmark Strand Sommerhusforening

Hasmark Strand Sommerhusforening modtager 25.000 kroner til opsætning af seks redningsstationer og seks redningskranse på en strækning på cirka 2,5 km. 
 
Læs om modtageren

Foreningen til bevarelse af kirkekunst på Odenses gavle

Foreningen til bevarelse af kirkekunst på Odenses gavle modtager 50.000 kroner til støtte til udførelse af et gavlmaleri i centrum af Odense.
 
Læs om modtageren

Overmarksgården

Overmarksgården modtager 24.900 kroner til ny indhegning til gårdbørnehavens dyr.
 
Læs om modtageren

Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn

Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn modtager 18.000 kroner til indkøb og installation af varmepumpe i foreningens sommerhus, der udlejes til foreningens medlemmer og deres familie, for at de kan holde weekend eller ferie i rolige omgivelser. 
 
Læs om modtageren

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier modtager 125.000 kroner til at udvide elektriker- og mekanikeruddannelsen på skolen til at indeholde undervisning, der giver kompetencer til at installere offentlige og private ladestandere, så eleverne kan bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren.
 
Læs om modtageren

Cykling Uden Alder, Odense

Cykling Uden Alder i Odense modtager 150.000 kroner til indkøb af 30 nye batterier til foreningens elcykler, der benyttes til at cykle daglige ture med Odense Kommunes plejehjemsbeboere. I 2019 er der gennemført mere end 750 cykelture. 
 
Læs om modtageren

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningen Børnelejren på Langeland modtager 80.000 kroner til indkøb og montering af lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg/tale varslingsanlæg, som skal etableres i forbindelse med renovering af lokaliteter, der skal anvendes til børn, der er kørestolebrugere, og som ikke tidligere har kunnet deltage på lejrophold, fordi der ikke har været de nødvendige faciliteter.
 
Læs om modtageren

Vintapperstrædets Gadeforening

Vintapperstrædets Gadeforening modtager 54.813 kroner til permanent opsætning af 101 LED pærer til udsmykning af Vintapperstrædet i Odense centrum. LED pærerne skal udstyres med forskellige lampeskærme afhængig af årstid. 
 
Læs om modtageren

Glamsbjerg Kirkepark

Glamsbjerg Kirkepark modtager 65.000 kroner til at etablere belysning i en lille park, der er ved at blive anlagt tæt på Glamsbjerg Kirke og Sognehus. I parken anlægges blandt andet et amfiteater, der skal benyttes af lokalområdet til forskellige kulturelle aktiviteter. 
 
Læs om modtageren

Formidlingscenter for Koelbjergmanden og istidsdannelsen af Vissenbjerg bakker

Formidlingscenter for Koelbjergmanden og istidsdannelsen af Vissenbjerg bakker modtager 187.115 kroner til indkøb og installering af elektronisk udstyr i formidlingscentret. Centret er under etablering og forventes at åbne i foråret 2022.
Læs om modtageren

Skolen OUH, H.C. Andersens Børne- og Ungehospital

Skolen OUH, H.C. Andersens Børne- og Ungehospital modtager 75.000 kroner til indkøb af to Beam+ robotter, der er en bevægelig robot, som placeres i et sygt barns klasselokale, hvorefter barnet, mens det er indlagt eller hjemmefra, via telepresence, kan beame ind på robotten i hverdagen og tage del i sin klasses sociale og faglige fællesskab. Skolen har haft fire robotter i en 4-årig periode, øremærket kræftramte børn, og har herudover en robot mere, som benyttes til børn med andre, længerevarene sygdomme. Det er ønsket at kunne tilbyde flere syge børn denne mulighed.
 
Læs om modtageren

FitforKids

FitforKids modtager 110.000 kroner til at afvikle en omfattende indsats overfor svært overvægtige børn og deres familier i fire kommuner på Fyn. Indsatsen sker med frivillige kræfter.
 
Læs om modtageren

Nørreby Butikshus ApS

Nørreby Butikshus ApS modtager 82.707 kroner til at isolere gulvet i den tidligere Nørreby Brugs, som er blevet overtaget af lokalbefolkningen omkring Nørreby efter lukning. Lokalbefolkningen har, i samarbejde med Dagrofa, sikret sig, at der er grundlag for en butik i området og er nu i gang med at sætte bygningen i stand, hvorefter de vil udleje bygningerne til en købmand under Dagrofa. Målet er at være en lokal virksomhed, der skaber aktivitet og vækst i lokalsamfundet.
 
Læs om modtageren

Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester modtager 125.000 kroner til indkøb af videoteknisk udstyr til brug for optagelse og udsendelse af Odense Symfoniorkesters koncerter til streaming på en række platforme som Vimeo, YouTube og Medici.TV, og til storskærmsvisninger af koncerterne på plejehjem, skoler og til andre interesserede rundt om på Fyn. 
 
Læs om modtageren

Fugletårnet på Lyø

Fugletårnet på Lyø modtager 57.300 kroner til at restaurere et fugleudkigstårn, der anvendes til at observere det rige fugle- og yngleliv, der er på Lyø som i det øvrige fynske øhav. Det nuværende tårn er blevet lukket, da det ikke er sikkert at færdes på. Der er nu et privat initiativ i gang for at få renoveret tårnet.