Tilbage til Valgområde 5

Finn Mikkelsen

5800 Nyborg
Finn Mikkelsen

Som medlem af repræsentantskabet, har jeg fået god indsigt i Energi Fyns professionelle og ordentlige måde at drive energivirksomhed på.

Med min baggrund som el-installatør, har jeg mange års erfaring i samarbejde med el-selskaber og et godt kendskab til forbrugernes ønsker.

I Energi Fyns repræsentantskab vil jeg arbejde for andelshavernes interesser, lave elpriser og en visionær og innovativ udvikling i energiselskabet. Endvidere skal Energi Fyns enorme egenkapital fortsat forvaltes til gavn for andelshaverne.