Tilbage til Valgområde 5

Erik Falkø

5550 Langeskov
Erik Falkø

Jeg har været praktiserende læge i Ullerslev/Langeskov/Nyborg området i mange år og har dermed et godt lokalkendskab.
Jeg er stærkt interesseret i en hurtig overgang til grøn energi, hvorfor jeg håber at kunne bidrage til at Energi Fyn fortsat arbejder herpå.