Tilbage til Valgområde 5

Erik Christensen

5800 Nyborg
Erik Christensen

Mit navn er Erik Christensen. Min baggrund er at jeg er uddannet lærer og har undervist i 15 år. Jeg har været byrådspolitikker i ca. 25 år, hvoraf jeg var borgmester i 13 år i henholdsvis Ullerslev og Nyborg. Jeg har siden 2015 været folketingsmedlem valgt i Odense 1. kreds.
Jeg stiller op til repræsentantskabet fordi jeg gerne vil være med til på vegne af andelshaverne at sætte den fremtidige retning for Energi Fyn. Jeg håber at Energi Fyn også i fremtiden vil spille en væsentlig rolle for udviklingen på Fyn ikke mindst på energi- og klimaområdet.