Tilbage til Valgområde 4

Tom Bonnesen

5260 Odense S
Tom Bonnesen

Efter 4 år i Energi Fyns repræsentantskab, håber jeg på genvalg for endnu en periode. Jeg har i kraft af min deltagelse i de 4 år opnået en erfaring, som betyder at jeg kan arbejde mere målrettet.
Som din repræsentant vil jeg fortsat arbejde for hurtigere overgang til grøn og miljørigtig energi, lavest mulige priser på el, gas og fibernet, udrulning af fibernet, og mere overskuelige elregninger.
Jeg bor i Fangel sammen med min kone, som er selvstændig erhvervsdrivende. Jeg er 55 år og arbejder som leder og konsulent i AS3 indenfor beskæftigelsesområdet.