Tilbage til Valgområde 4

Knud Damgaard Cornett

5260 Odense S
Knud Damgaard Cornett

Jeg hedder Knud Damgaard Cornett. Jeg bor i Højby og er gift.
Min baggrund for at stille op til repræsentantskabsvalget er naturligvis flere, bl.a. har jeg gennem flere år været medlem af repræsentantskabet, og dermed medvirket til valg af Energi Fyns bestyrelse, vedtagelse af vedtægtsændringer og fulgt budgetter og regnskaber.
Jeg har lidt forskellige uddannelser; bl.a. en 3 årig landbrugsdiplomuddannelse, merkonom i markedsføring og merkonomuddannelse som ejendomsmægler og valutar. Som ejendomsmægler har jeg været aktiv her på Fyn i godt 25 år.

Det vil glæde mig at få en ny periode i repræsentantskabet.