Tilbage til Valgområde 4

Knud Andersen

5260 Odense S
Knud Andersen

Jeg er 67 år, og pens. skoleleder. Er gift og har to voksne børn.

Jeg sidder i øjeblikket i Energi Fyns repræsentantskab, og ønsker med min genopstilling fortsat at deltage i arbejdet omkring Energi Fyn.

Jeg finder det interessant og vigtigt at deltage i arbejdet i et forbrugerejet forsyningsselskab, hvor det ikke alene handler om at generere et stort udbytte, men hvor opgaven også består i at varetage den enkelte forbrugers interesser - stor forsyningssikkerhed, lave priser og en personalevenlig selskabsdrift.
Det er ligeledes spændende at kunne følge udviklingen indenfor energiforsyningen.