Tilbage til Valgområde 3

John Hjorth

5240 Odense NØ
 John Hjorth

Energi Fyn er vigtig for Fyns fortsatte udvikling med hensyn til energiforsyning og kommunikation.

Jeg er interesseret i og villig til at bidrage til arbejdet med dette i Energi Fyns repræsentantskab.

Selskabet skal fortsætte de gode takter med fokus på kerneforretningen.

Jeg har meldt mig hos Energi Fyns fiberafdeling for aktivt at arbejde for at afdække mulighederne for udrulning af fibernet i mit lokalområde [området øst for Vollsmose Allé].

Jeg er civiløkonom med en revisions- og regnskabsfaglig baggrund [cand. merc. med revision som speciale, statsaut. revisor med dep. beskikkelse].