<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Valgområde 3

Cæcilie Ning Hage

5000 Odense C
Cæcilie Ning Hage

Som repræsentantskabsmedlem siden 2009 bidrager jeg engageret og konstruktivt til et differentieret sammensat repræsentantskab. I 2013 blev jeg valgt til bestyrelsen. Det er vigtigt, at Energi Fyn fortsat er et solidt forsyningsselskab, der medvirker til den grønne omstilling. Med fokus på udviklingen på Fyn og leveringssikkerhed indenfor el, gas og fibernet. En stram økonomisk styring, der kan sikre de nødvendige investeringer og konsolideringer.

Jeg er museumsdirektør på Tidens Samling Odense. Min mand Jonas og jeg driver Kramboden i Nedergade, hvor vi bor i et byhus med vores to børn.