<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Valgområde 2

Ulrikka Brændgaard Nissen

5690 Tommerup
Ulrikka Brændgaard Nissen

Jeg genopstiller, da jeg gerne fortsat vil bidrage til udviklingen af fremtidens forbrugerejede forsyningsselskab på Fyn. Med en økonomisk/juridisk baggrund og erfaring fra job, hvor strategi og medejerskab har været omdrejningspunktet, så har jeg en god ballast for arbejdet i repræsentantskabet og i bestyrelsen, hvor jeg pt. er næstformand.

Jeg håber at få opbakning til både en periode mere i repræsentantskabet og bestyrelsen, hvor omstillingen til bæredygtig - både miljømæssig, social og økonomisk - energi, skal fortsættes til gavn for både Energi Fyn, kunder og alle os medejere.