Tilbage til Valgområde 2

Søren Mikkelsen

5492 Vissenbjerg
Søren Mikkelsen

Jeg er ansat ved Storebælt A/S som maskinmester, jeg arbejder med overvågning af både Øresund Landanlæg samt Storebælts tekniske anlæg, herunder koblingsleder på 10 kV-anlæg samt 25kV kørestrøm til tog.

Derudover er jeg formand og driftsleder for Kådekilde-Orte Vandværk, hvor vi leverer vand til ca. 300 andelshavere.

Jeg er desuden ansat ved Falck som deltidsbrandmand.

Jeg interesserer mig for elforsyningsanlæg og deres drift, jeg vil bl.a. arbejde på en forbedret information til forbrugerne ved strømsvigt og driftsfejl, ligeledes være medvirkende til at Energi Fyn fortsat udvikler sig.