Tilbage til Valgområde 1

Steen Langkilde Møller

5210 Odense NV
Steen Langkilde Møller

Steen Møller, 51 år, selvstændig i nystartet virksomhed. Netop stoppet efter 20 år i først Fyns amtsråd og siden Odense byråd, de sidste seks år som rådmand. Tidl. bl.a. ansat i Danish Water Services og på Christiansborg.

Lang erfaring fra bestyrelsesarbejde i en række lokale, regionale og nationale bestyrelser. Medinitiativtager til Nordatlantisk Hus i Odense og Veteranhjem Odense.

Mangeårig interesse i energiområdet med fortid som bestyrelsesmedlem i Fjernvarme Fyn og Naturgas Fyn - og to år som næstformand for Energi Fyn.

Bor i Villestofte i Odense NV med hustruen Anna og tre børn.