Tilbage til Valgområde 1

Maria Jensen

5450 Otterup
Maria Jensen

Som borger i et demokratisk land søger jeg aktivt at bruge mine muligheder for at påvirke hverdagen, der omgiver mig. Som andelshaver i Energi Fyn ønsker jeg at repræsentere et tyndt befolket område af Fyn og at gøre den forskel, at vi også i landområderne og i de små bysamfund sikres udvikling, gadelys, medindflydelse, billig el og en høj service. Gerne på et grønt og bæredygtigt grundlag, så fremtidige generationer også sikres. El er kommet for at blive – så lad os gøre det godt og innovativt!