<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Valgområde 1

Erling Jensen

5270 Odense N
Erling Jensen

Som forbruger er jeg interesseret i den store rolle og betydning som distributionen af el, fibernet og naturgas kan have i et lokalområde. Energi og digital kommunikation er en integreret del af vores hverdag og betydningen heraf meget tydelig i en foranderlig verden.

Jeg er formand for elektrikernes fagforening på Fyn, Dansk El-Forbund, og har således også en såvel faglig som professionel interesse i Fyns førende energiselskab. Jeg har nu været en del af repræsentantskabet i 2 perioder og vil rigtig gerne fortsætte arbejdet og bidrage til udvikling af vores fælles, andelsejede selskab.