Tilbage til Valgområde 1

Arne Eriksen

5450 Otterup
Arne Eriksen

Jeg er gift med Sanne og vi har 4 børn.

Siden 1989 har jeg været i bestyrelsen i Bårdesø Elforsyning. Siden 1992 har jeg været formand, frem til sammenlægningen for 3 år siden. I samme periode har jeg været en del af repræsentantskabet i Energi Fyn. I en periode på seks år sad jeg med i bestyrelsen hos Energi Fyn.

Til dagligt arbejder jeg på Emmelev A/S som operatør i biodiesel fremstilling. Samtidig varetager jeg sammen med en ekstern konsulent nye tiltag i energibesparelser.

Fritiden bruges på familien og jagt. Jeg har gennem de sidste 15 år været formand for Sletten jagtforening og har flere tillidsposter vedrørende jægerforbundet, så jeg har en stor berøringsflade i det lokale.