Tilbage til Bestyrelse og direktion

Knud Bjørn

Bestyrelsesmedlem
Knud Bjørn

Ingeniør

Fødselsdato: 4. august 1949

Faglige kompetencer

 • 6 års bestyrelseserfaring fra Energi Fyn a.m.b.a. og Holding. 10 års bestyrelseserfaring fra pensionskasser
 • 15 års ledelseserfaring fra produktions- og servicevirksomheder

Uddannelse og bestyrelsesrelevante kurser

 • Diplomingeniør, Odense Teknikum i 1974
 • Merkonomuddannelser i bl.a. budget, regnskab, markedsføring, IT, organisation og strategi
 • Diverse bestyrelseskurser og ikke afsluttet Mini MBA i bestyrelsesarbejde
 • Bestyrelseskursus, 2020, Dansk Energi. Fokus på roller og kernekompetencer i bestyrelsesarbejdet samt god selskabsledelse

Andre tillids- og ledelseshverv, herunder bestyrelsesposter

 • Medlem af bestyrelsen i Statsanstalten for Livsforsikr./Danica 1986-93
 • Medlem af bestyrelsen for Diplom- og Teknikumingeniører ISP 2012-15
 • Medlem af Nykredits Repræsentantskab og Regionsråd 1986-2017
 • Medlem af Sygesikringen Danmarks lokale repræsentantskab fra 1998
 • Medlem af Vindinge Menighedsråd fra 2013. Formand fra 2018

Anciennitet i Energi Fyn

Medlem af Energi Fyn a.m.b.a.'s repræsentantskab siden 1999

Indtrådt i Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse i 2012

Udløb af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen i 2021

I henhold til Energi Fyns vedtægter §7.2 kan Knud Bjørn ikke genvælges i 2021