Tilbage til Bestyrelse og direktion

Bjarne Ivan Hansen

Næstformand
Bjarne Ivan Hansen

Pensionist. Driver 2 mindre virksomheder

Fødselsdato: 19. april 1949

Faglige kompetencer

 • Har oparbejdet solid erfaring indenfor strategi, ledelse og ikke mindst økonomi gennem mangeårigt arbejde som registreret revisor
 • Bestyrelsesarbejdet i Energi Fyn har bidraget til stor forståelse for andelsselskabers forretningsmodel samt innovation og udvikling

Uddannelse og bestyrelsesrelevante kurser

 • Registreret revisor
 • Bestyrelseskursus, Dansk Energi
 • Bestyrelseskursus, 2020, Dansk Energi. Fokus på roller og kernekompetencer i bestyrelsesarbejdet samt god selskabsledelse

Andre tillids- og ledelseshverv, herunder bestyrelsesposter

 • 10 års bestyrelsesarbejde i Refsvindinge Friskole, 8 år som formand
 • 12 års bestyrelsesarbejde i Bernstorffsminde Efterskole, 8 år som formand
 • Formand for Refsvindinge Menighedsråd. Medlem siden 2000, formand siden 2004. Er valgt indtil 2020
 • Medlem af EjerForbrugerforum, Dansk Energi

Anciennitet i Energi Fyn

 • Medlem af Energi Fyn a.m.b.a.'s repræsentantskab siden 2006
 • Indtrådt i Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse i 2008
 • Udløb af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen i 2021
 • I henhold til Energi Fyns vedtægter §7.2 kan Bjarne Ivan Hansen ikke genvælges i 2021