Energifyn Valg Helene 2500X700px

God energi til Fyn

Søndag den 28. august bragte Fyens Stiftstidende en klumme af adm. direktør Bent Agerholm. Klummen sætter fokus på Energi Fyn-valget og opfordrer alle andelshavere til at tage del i fællesskabet og udviklingen på Fyn ved at stille op som kandidat til vores repræsentantskab og ved at bruge deres stemme.

Energimarkedet og i særdeleshed de meget høje energipriser er for alvor kommet på alles læber. På en dyster baggrund er energipolitik også blevet både klima- og sikkerhedspolitik. Klimaet har aldrig været mere udfordret end nu, og vi har krig i Europa. Et Europa, der i høj grad er afhængig af russisk gas. Det har medført, at energipriserne er steget voldsomt, og vi netop nu oplever ekstremt høje priser på både el og naturgas.

Energi og energiforsyning er gået fra at være et lavinteresseområde til nu at være et emne, der optager mange. En hverdag uden strøm vil nok være fuldstændig uholdbar for de fleste. Forestil dig bare en morgen uden varm kaffe eller en decemberdag uden lys.

I Danmark kan vi heldigvis tillade os at tage det for givet, at der er strøm i stikkontakten, når vi har brug for det. Og svaret på mange af de energi- og klimaudfordringer, vi står overfor, er elektrificering. Vores el forventes at være klimaneutral allerede om 5-6 år. Derfor skal el i langt højere grad bruges til opvarmning, transport, produktion af grønne gasser og meget mere. Det er vi på Fyn godt i gang med, og derfor steg elforbruget med 7% i Energi Fyns forsyningsområde sidste år, hvilket især skyldes brugen af el til opvarmning.

Forbrugerejede energiselskaber

Vi har en stærk tradition med forbrugerejede energiselskaber i Danmark. Det er forbrugerejede energiselskaber, der varetager en stor del af den el, der transporteres i det danske elnet, og sikrer, at vi alle sammen kan regne med, at der er strøm i stikkontakten hver dag året rundt også, selvom elforbruget vokser kraftigt.

Det giver rigtig god mening, at det er forbrugerejede energiselskaber, der står bag elforsyningen i Danmark. Den værdi og de muligheder, som de forbrugerejede energiselskaber rummer, er vigtige for vores samfund, og jeg er overbevist om, at vi også i fremtiden med fordel kan udvikle vores samfund i fællesskab, som vi hidtil har gjort det med vores elforsyning og udrulning af fibernet.

Motiverede og engagerede andelshavere

Men hvis vi skal holde fast i andelstanken, kræver det, at vi fortsat har motiverede og engagerede andelshavere, der involverer sig og bidrager. For andelstanken handler om at eje, drive og udvikle noget i fællesskab. Den grundlæggende tanke er, at et stærkt fællesskab giver de bedste muligheder for udvikling og fremdrift.

I de forbrugerejede energiselskaber indgår alle på lige vilkår, og hver andelshaver har én stemme - i modsætning til aktieselskaber, hvor indflydelsen afhænger af, hvor mange aktier man har. Hos Energi Fyn ejer 215.000 private husstande og virksomheder en lille del af Energi Fyn og elnettet på Fyn. Og når vi her i efteråret holder valg til vores repræsentantskab, har alle andelshavere mulighed for at stille op og stemme. Én elmåler giver én stemme.

At være ejet af kunderne er en stor styrke, men det er også en stor forpligtelse. Vi skal drive en sund og lønsom forretning med et langsigtet perspektiv og investere der, hvor det giver værdi for vores andelshavere. Det gør vi på flere forskellige fronter. Blandt andet gennem langsigtede investeringer i elnettet og fibernettet, i grøn energiproduktion og i lokalsamfundet.

Stil op for det, der betyder noget for dig

Jeg vil derfor gerne opfordre alle til aktivt at tage del i fællesskabet og udviklingen på Fyn ved at stille op som kandidat til vores repræsentantskab og ved at bruge deres stemme, så vi også fortsat har et forbrugerejet energiselskab på Fyn, der gør en forskel for Fyn og fynboerne. Brug din stemme og vær med til at gøre en forskel for Fyn. Valget starter den 29. august.

Hos Energi Fyn ejer 215.000 private husstande og virksomheder en lille del af Energi Fyn og elnettet på Fyn. Og når vi her i efteråret holder valg til vores repræsentantskab, har alle andelshavere mulighed for at stille op og stemme. Én elmåler giver én stemme.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn
EF Valg Saadan Stiller Du Op

Sådan stiller du op til Energi Fyn-valget

Som andelshaver har du mulighed for at stille op til vores repræsentantskab og være med til at gøre en forskel i fællesskab.

Repræsentantskabet repræsenterer alle vores 215.000 andelshavere – og der er hverken krav til uddannelsesbaggrund, alder eller interesser.

Du kan stille op fra den 29. august til den 18. september 2022.

Læs mere om hvor, hvornår og hvordan du stiller op

Sådan stiller du op til Energi Fyn-valget

Som andelshaver har du mulighed for at stille op til vores repræsentantskab og være med til at gøre en forskel i fællesskab.

Repræsentantskabet repræsenterer alle vores 215.000 andelshavere – og der er hverken krav til uddannelsesbaggrund, alder eller interesser.

Du kan stille op fra den 29. august til den 18. september 2022.

Læs mere om hvor, hvornår og hvordan du stiller op

Dine genveje til Energi Fyn-valget

Se kandidater Se kandidater

Her kan du finde en liste over de opstillede kandidater, som du kan stemme på.

Om Energi Fyn-valget Om Energi Fyn-valget

Læs mere om hvorfor, hvornår og hvordan vi afholder Energi Fyn-valget. 

Ofte stillede spørgsmål om valget Ofte stillede spørgsmål om valget

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om Energi Fyn-valget.

Seneste nyt

Kundecenter Lampe 2020
Klumme

Sammen kan vi sparer på energien

Energipriserne er steget voldsomt på grund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa, og vi ser ind i en vinter, hvor vi alle sammen skal have fokus på at spare på energien.
Læs klummen
Energifyn Valg Benjamin 2500X700px
Presse

Stil op til Energi Fyns repræsentantskab

Energimarkedet og i særdeleshed de rekordhøje energipriser er for alvor kommet på alles læber. Vil du gerne blive klogere på energimarkedet og have indflydelse på, hvordan Energi Fyn skaber værdi og bidrager til udviklingen, så er det nu, du har mulighed for at stille op til energiselskabets repræsentantskab.
Læs presse­meddelelsen
Energifyn Valg Energifestival Top 2500X700px V2
Presse

Energi Fyn inviterer til Energifestival

Onsdag den 7. september kl. 14-18 inviterer vi til Energifestival. Her vil der være underholdning for både store og små og rig mulighed for blandt andet at høre mere om de rekordhøje energipriser.
Læs presse­meddelelsen
Energifyn Valg Helene 2500X700px
Klumme

God energi til Fyn

Søndag den 28. august bragte Fyens Stiftstidende en klumme af adm. direktør Bent Agerholm. Klummen sætter fokus på Energi Fyn-valget og opfordrer alle andelshavere til at tage del i fællesskabet og udviklingen på Fyn ved at stille op som kandidat til vores repræsentantskab og ved at bruge deres stemme.
Læs klummen
Naturgas Far Boern Familie 2020
Klumme

Tips til at sænke dit energiforbrug

I sidste uge meldte Energistyrelse ud, at gasforsyningssituationen er forringet på grund af den usikre gasleverance fra Rusland. Danmarks forsyningssikkerhed er ikke i fare i øjeblikket, og selvom Rusland vælger at lukke helt for gassen, vil almindelige private forbrugere blive ved med at have både strøm og varme.
Læs klummen
Ef Groen Energiraadgivning
Presse

Nyt klimapartnerskab skal støtte op om den grønne omstilling

Sammen med en række fremtrædende virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Odense Kommune har Energi Fyn stiftet Odense Klimapartnerskab, der skal bidrage til at finde og udvikle fælles grønne løsninger.
Læs presse­meddelelsen
Energifyn Valg HERO Find Kandidat 2500X700px
Presse

Kamp om pladserne i Energi Fyns repræsentantskab

186 andelshavere skal kæmpe om 93 pladser i Energi Fyns repræsentantskab. Den store interesse betyder, at der bliver valg i alle fem valgområder.
Læs presse­meddelelsen