<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Nyheder Energi Fyn Bygning 2020

Tilfredsstillende årsresultat hos Energi Fyn

Energi Fyns repræsentantskab har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2021. På trods af et år præget af corona og høje energipriser er Energi Fyn kommet godt igennem året, og slutter 2021 af med et positivt og solidt resultat.

Energi Fyn-koncernens samlede regnskabsresultat udviser et tilfredsstillende årsresultat for 2021 med et overskud før skat på 165 millioner kroner og efter skat på 130 millioner kroner.

Vi er kommet ud af 2021 med et tilfredsstillende resultat. Vi har en robusthed og et økonomisk fundament, der har været medvirkende til, at vi på trods af et år præget af corona og meget høje energipriser er godt rustet til fremtiden. Elektrificeringen i samfundet kræver, at vi i de kommende år gennemfører store investeringer i elnettet. Det er derfor helt altafgørende, at vi står stærkt.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Et år med høje energipriser

Særligt i sidste halvår har de høje priser påvirket både Energi Fyn og selskabets kunder. De høje priser betyder, at Energi Fyn i 2021 har haft en stor omsætningsstigning, øget risiko og større omkostninger til nettab. Og i årets sidste måneder førte de høje priser til mange kundehenvendelser fra frustrerede kunder.

- Både hos os og hos vores andelshavere og kunder har 2021 været præget af meget stigende energipriser. For mange er el og varme en selvfølge, som man hidtil ikke har tænkt nærmere over. Det har bare skullet fungere. Det er der blevet vendt op og ned på i 2021. Store prisstigninger har betydet, at langt flere har fokus på deres forbrug og på deres el- og gasaftale, fortæller Bent Agerholm, og fortsætter:

- Krigen i Ukraine har desværre forværret situationen yderligere og haft store konsekvenser for det europæiske energimarked, og især prisen på gas er steget yderligere. Det påvirker i høj grad vores kunder. Siden november er antallet af kundehenvendelser til vores kundecenter tæt på fordoblet. Kunderne er frustrerede og har svært ved at forstå, hvorfor deres regning er steget så markant. Vi gør vores bedste for at rådgive og vejlede kunderne og informere dem via vores forskellige kanaler, fortæller Bent Agerholm.

Øgede investeringer i el- og fibernettet

Energi Fyn har i 2021 øget deres investeringer med mere end 100 millioner og samlet investeret 386 millioner i el- og fibernettet.

Som andelsselskab har vi et helt særligt ansvar i forhold til at bidrage til udviklingen på Fyn. Den øgede elektrificering stiller store krav til elnettet, og vores andelshavere efterspørger fibernet. Vi har derfor stort fokus på både at udbygge vores elnet og fibernet, så vi fortsat kan bidrage til udviklingen på Fyn.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

I 2021 har Energi Fyn udvidet deres dækningsområde på fibernettet med knap 30.000 husstande, så selskabet i dag kan levere fibernet til 113.000 fynske andelshavere. I efteråret åbnede Energi Fyn fibernettet for andre indholdsudbydere end Waoo. Det betyder, at andelshaverne nu har mulighed for at vælge det indhold, der passer til deres behov og ønsker.

Grøn omstilling og elektrificering

Energi Fyn er i årets løb gået på markedet med to nye forretningsområder - varmepumper og ladestandere, som begge skal bidrage til den grønne omstilling.

- Vi ønsker at tilbyde vores kunder og andelshavere klimavenlige og økonomisk attraktive produkter, der muliggør en nemmere og mere grøn hverdag. Grøn omstilling og elektrificering af samfundet fylder meget, og mange er bevidste om, at elektrificering er en af nøglerne til den grønne omstilling. Det påvirker vores kunder og andelshaveres adfærd, og det stiller krav til elnettet. Derfor har vi i disse år stort fokus på at udvikle og udbygge elnettet, så vi også i fremtiden kan opretholde en høj forsyningssikkerhed og understøtte den grønne omstilling og fremtidens behov for et intelligent elnet, slutter Bent Agerholm.

Læs årsrapporten

Energi Fyn i tal:

  • Energi Fyn er et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber ejet af 210.000 fynske andelshavere.
  • Energi Fyn beskæftiger 330 medarbejdere.
  • Energi Fyn ejer 26 vindmøller, der i 2021 producerede 186,5 GWh, hvilket svarer til cirka 46.300 husstandes årlige elforbrug.
  • 113.000 andelshavere har mulighed for at få fibernet fra Energi Fyn.
  • Gennem Vores Elnet ejer og servicerer Energi Fyn 83 60/10 kV stationer, 4.314 10/0,4 kV transformerstationer og 59.155 kabelskabe.
  • Energi Fyns kunde- og afregningsselskab Administrationsservice Fyn håndterede i 2021 mere end 575.000 afregningsforhold inden for el, naturgas, bredbånd, fjernvarme, vand, afløb og renovation.
  • Energi Fyn drifter og vedligeholder mere end 86.000 gadelamper på Fyn.
  • I 2021 leverede Energi Fyn mere end 1.600 million kWh. el og mere end 370 million m3 naturgas til virksomheder og private husstande i hele Danmark.
Andelshaver Andelsmærke Film 2021 (1)

Vi gør en forskel i fællesskab

Energiselskaber ligner hinanden. Men der er stor forskel.

Som et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber er det vores mål og opgave at give tilbage til os alle. For vi er nemlig ejet af 210.000 fynske andelshavere. Og måske også af dig. 

Sammen gør vi en forskel, der kan mærkes.

Vi gør en forskel i fællesskab

Energiselskaber ligner hinanden. Men der er stor forskel.

Som et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber er det vores mål og opgave at give tilbage til os alle. For vi er nemlig ejet af 210.000 fynske andelshavere. Og måske også af dig. 

Sammen gør vi en forskel, der kan mærkes.

Seneste nyt

Vind 1600X900 96Dpi
Klumme

Få tilskud til energiforbedringer i din bolig

Inden længe kan du søge om tilskud til forskellige energiforbedringer i din bolig. Bliv klogere her.
Læs klummen
Elprisen 21Aug23 1600X1600
Nyhed

Skyet og vindstille vejr betyder høje elpriser

Den gennemsnitlige elpris er i dag den højeste i næsten et halvt år. Da meget af vores strøm bliver produceret af vindmøller og solceller, stiger elprisen, når vi som i dag har en skyet og vindstille dag.
Læs nyheden
Udelys Cykelsti
Nyhed

Energi Fyn skal stå for drift og vedligehold af vejbelysning i Vejen Kommune

Energi Fyn Udelys har vundet driftskontrakten vedrørende drift og vedligehold af vejbelysning i Vejen Kommune.
Læs nyheden
Elhandel Havefest Far Baby 2020
Klumme

Sol, sommer og lave elpriser

Juni måned har været fyldt med masser af solskin, varme og lave elpriser. Vi har fået fuldudbytte af de mange solceller, som er blevet sat op de seneste år.
Læs klummen
Kundecenter Finger Stikkontakt 2020
Klumme

Sol og vind giver lave elpriser

Det sidste stykke tid er vi blevet forkælet med masser af solskin og vind. Det gode vejr kombineret med mange fridage har givet os meget lave elpriser.
Læs klummen
App Elpris Maj 2023 850 X 600
Klumme

Hvornår er strømmen billigst?

Mange tænker måske, at strømmen er billigst om natten, hvor der er færrest, der bruger strøm, men sådan er det ikke altid i øjeblikket. Kigger man på elprisen gennem den seneste tid, vil man se, at prisen oftest er lavest om eftermiddagen mellem klokken 12 og 16.
Læs klummen
201606101G8A7833 1600Px
Presse

Melder sig på banen: Nu tilbyder Energi Fyn også varmepumper på abonnement

Er en varmepumpe stadig en god investering? Ja, er det korte svar fra Energi Fyn, der nu tilføjer endnu en mulighed for, at danskerne kan holde sig varme i vintermånederne. Nu kan energiselskabets kunder også få en varmepumpe på abonnement.
Læs presse­meddelelsen