Om Energi Fyn Fondsmodtagere 2022

Energi Fyns fonde hjælper gode ideer godt på vej

Energi Fyns to fonde har for 17. gang uddelt fondsmidler til 26 fynske foreninger, virksomheder og forskere, der alle medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år mere end 2,6 million kroner.

Takket være Energi Fyns to fonde kan Det Fynske Dyreskues indgangsportal nu renoveres, Avernax på Avernakø kan få en fast strømforbindelse, og SDU Electrical Engineering kan købe en undervisningsstand, der viser elforsyningen fra produktion til forbruger.

De tre projekter har sammen med 23 andre projekter netop modtaget midler fra Energi Fyns to fonde, der i år samlet uddeler mere end 2,6 million kroner.

Som andelsselskab er vi en del af Fyn, og Fyn er en del af os. Derfor har vi et helt særligt ansvar i forhold til at bidrage til udviklingen på Fyn. Igen i år støtter vores to fonde en lang række spændende foreninger, aktiviteter og projekter på Fyn. De spænder vidt, men projekterne har det til fælles, at de medvirker til at skabe fællesskaber og udvikling på Fyn.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn og fondsadministrator

Mange gode ideer

Energi Fyns to fonde blev stiftet tilbage i 2005 med det formål at medvirke til at udvikle Fyn. Siden da har fondene hjulpet mange spændende projekter rundt om på Fyn.

Fyn er fyldt med foreninger, forskere og virksomheder, der hver dag gør en indsats for at skabe udvikling og styrke fællesskabet på Fyn. Som fynboernes energiselskab betyder det meget for os, at vi med vores fonde kan skabe værdi for vores andelshavere og bidrage til udviklingen på Fyn. Der er mange gode ideer og et stort engagement mange steder på Fyn. Vi er glade for, at vi igen i år kan bidrage til ideer og projekter, der gør en forskel for Fyn og fynboerne.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn og fondsadministrator

Energi Fyns Almene Fond har gennem årene støttet mange lokale initiativer og har blandt andet bidraget til udviklingen af det frivillige forenings- og kulturliv på Fyn og understøttet de frivilliges indsats i lokalområderne. Fonden uddeler i 2022 i alt 1.565.757 kroner til 22 forskellige projekter.

Energi Fyns Udviklingsfond har støttet mange lokale virksomheder og forskningsprojekter og har bidraget til den fynske energi- og elektrotekniske udvikling samt den grønne omstilling. Fonden uddeler i 2022 i alt 1.078.000 kroner til fire forskellige projekter.

Årets fondsmodtagere - Energi Fyns Almene Fond:

Ungdommens Røde Kors på Fyn modtager 60.000 kroner til deres hospitalscafe Ællingen på Odense Universitetshospital.

No Title i Odense modtager 30.000 kroner til udførelse af et gavlmaleri, som skal males på gavlen ved Kongestien 30 i Odense.

Nordfyns Vikingemarked i Skamby modtager 25.000 kroner til indkøb af container til opbevaring af grej og materiel til foreningens aktiviteter.

Geopark Det Sydfynske Øhav i Ærøskøbing modtager 100.000 kroner til udvikling af en ø-soundwalk for børnefamilier. Ruten går forbi steder, som gemmer på gode historier og steder med smuk vild natur.

Fyns Militærhistoriske Museum i Odense modtager 150.000 kroner til renovering af en bygning, museet råder over.

Avernax på Avernakø modtager 189.412 kroner til at etablere en fast strømforbindelse til festivalpladsen for Avernax Festival, der holdes årligt i august som non-profit.

Nyhavegaard2 / Strandvænget i Bogense modtager 30.000 kroner til en ny badebro.

Granly Aktivitetscenter i Assens modtager 15.000 kroner til at udskifte forældet AV-udstyr til centret, der besøges af cirka 300 ældre på ugebasis og tilbyder aktiviteter som kortspil, knipling, akvarelmaling, banko, foredrag og åben datastue.

H.C. Andersen Børne og Ungehospital i Odense modtager 147.355 kroner til indretning af børnehospitalets venteværelse og behandlingsrum.

Gudbjerg Husflidsforening i Gudbjerg modtager 17.000 kroner til indkøb af en ny drejebænk.

Nørregaards Teater i Odense modtager 100.000 kroner til en ny mobil foyer i Vollsmose Kulturhus samt en teknisk fuldt funktionel lys- og lydpakke, så forestillingerne bliver af højeste kvalitet.

Kim Grøn Christensen og Klaus Madsen fra Otterup modtager 175.000 kroner til en overdækning og indretning af en container i forbindelse med realisering af et ungemiljø, hvor lokalområdets unge kan mødes. Området er etableret med støtte fra Nordfyns Kommune samt frivillig indsats.

Foreningen Nørre Aaby Bio modtager 50.000 kroner til en ny filmfremviser til biografen, der drives af frivillige og årligt besøges af cirka 9000 publikummer.

Haarby Lokalråd modtager 55.740 kroner til 20 nye julemotiver og standere til lygtepælene i det område, der forbinder Haarby og Strandby, og hvor der er flere butikker, biograf mv.

Fynsk Landbrugs eventforening i Vissenbjerg modtager 150.000 kroner til opbygning af den del af Det Fynske Dyrskues indgangsportal som brændt i 2021.

Petang klubben i Bogense modtager 13.000 kroner til istandsættelse af petanquebane samt indkøb af petanquesæt og bord/bænkesæt til lokalområdets pensionister, der bruger banen flittigt.

Vores Faaborg & Egn modtager 50.000 kroner til at etablere elinstallationer i Faaborg bymidte til julebelysningen.

Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge modtager 12.500 kroner til opstilling af 10 "affaldssvaner" på strategiske steder i lokalområdet. Målet er, at mængden af henkastet affald reduceres markant, og at de samtidig vil fungere som blikfang og et sjovt indslag i området.

Brændekilde Landsbyforening modtager 15.000 kroner til restaurering af en natursten, der er opsat i 1887 i Brændekilde landsby til minde om sprogforskeren Rasmus Rask i anledning af 100-året for hans fødsel.

Bastionen Nyborg modtager 81.000 kroner til realisering af et energilaboratorium i forbindelse med fejring af Borger- og Haandværkerforeningens Hus, der fylder 125 år og i dag rummer Nyborg Kulturhus. Laboratoriet skal bl.a. vise den teknologiske udvikling gennem de 125 år.

Davinde By og Kultur modtager 34.750 kroner til omdannelse af en gammel sportsplads til aktivitetsplads. Man ønsker at etablere en fælled med bakker, vilde blomster og frugttræer.

Ringe Svømme-Klub modtager 65.000 kroner til indkøb af en mobil badestol, der automatisk kan hejse en person med handicap ned i klubbens bassin.

Årets fondsmodtagere - Energi Fyns Udviklingsfond:

Global Ocean ApS modtager 220.000 kroner til at udvikle og teste anlæg, der kan omdanne saltvand til rent ferskvand uden kemi.

SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet modtager 300.000 kroner til indkøb af en platform og tilhørende hardware til forskning i robotkirurgi. Platformen skal facilitere forskning i tiltag, der forbedrer kirurgens informationstilgængelighed før og under en operation samt kvalitetssikring og på sigt automatisering af nogle kirurgiske indgreb.

SDU Electrical Engineering modtager 358.000 kroner til indkøb af en undervisningsstand, der kan modellere elforsyningen fra produktion til forbruger. Dette vil understøtte ingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologis ønske om at uddanne ingeniører, der både har kompetencer indenfor den almene/traditionelle elforsyning og indenfor en moderne elforsyning med en høj grad af integration af vedvarende energikilder.

Emad Samuel Malki Ebeid, SDU modtager 200.000 kroner til forskning i montering af sensorer på elnettet til overvågning af strømgennemløb. Herudover skal der udvikles en droneløsning, der kan montere sensorerne på ledningerne.

Sponseret Af Almene Fond

Energi Fyns fonde

Siden etableringen i 2005 har Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond støttet omkring 250 projekter.

Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige formål, der har offentlighedens interesse, og som appellerer til og nydes af et stort publikum. 

Energi Fyns Udviklingsfond støtter flere udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektrotekniske/tekniske løsninger samt projekter målrettet den grønne omstilling med henblik på at fremme udviklingsmiljøet inden for området. 

Læs mere om vores fonde

Energi Fyns fonde

Siden etableringen i 2005 har Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond støttet omkring 250 projekter.

Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige formål, der har offentlighedens interesse, og som appellerer til og nydes af et stort publikum. 

Energi Fyns Udviklingsfond støtter flere udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektrotekniske/tekniske løsninger samt projekter målrettet den grønne omstilling med henblik på at fremme udviklingsmiljøet inden for området. 

Læs mere om vores fonde

Seneste nyt

Naturgas Far Boern Familie 2020
Klumme

Tips til at sænke dit energiforbrug

I sidste uge meldte Energistyrelse ud, at gasforsyningssituationen er forringet på grund af den usikre gasleverance fra Rusland. Danmarks forsyningssikkerhed er ikke i fare i øjeblikket, og selvom Rusland vælger at lukke helt for gassen, vil almindelige private forbrugere blive ved med at have både strøm og varme.
Læs klummen
Bliv Tryg Med En Serviceaftale
Klumme

Holder du øje med dit energiforbrug?

Energipriserne har nu i en længere periode været høje, og både hos Energi Fyn og landets øvrige energiselskaber får vi hver dag mange henvendelser fra kunder, der har spørgsmål til de høje energipriser.
Læs klummen
Hvilket elprodukt giver klimavenlig strøm?
Klumme

Hvordan går det med klimaet på Fyn?

Bestyrelsesformand hos Energi Fyn Søren Thorsager og adm. direktør Bent Agerholm har skrevet et indlæg om de klimaudfordringer, vi står overfor.
Læs klummen
Varmepumpe Udendørvarmepumpe Kat 2022
Klumme

Hvor meget støjer en varmepumpe?

Du slipper ikke helt for støj, hvis du installerer en luft til luft varmepumpe eller en luft til vand varmepumpe i din bolig. Hvor meget den støjer afhænger af, hvilken varmepumpe du vælger, og hvor du placerer den.
Læs klummen
Nyheder Energi Fyn Bygning 2020
Presse

Tilfredsstillende årsresultat hos Energi Fyn

Energi Fyns repræsentantskab har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2021. På trods af et år præget af corona og høje energipriser er Energi Fyn kommet godt igennem året, og slutter 2021 af med et positivt og solidt resultat.
Læs presse­meddelelsen
Om Energi Fyn Fondsmodtagere 2022
Presse

Energi Fyns fonde hjælper gode ideer godt på vej

Vores to fonde har for 17. gang uddelt fondsmidler til 26 fynske foreninger, virksomheder og forskere, der alle medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år mere end 2,6 million kroner.
Læs presse­meddelelsen
Ef Groen Energiraadgivning
Presse

Nyt klimapartnerskab skal støtte op om den grønne omstilling

Sammen med en række fremtrædende virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Odense Kommune har Energi Fyn stiftet Odense Klimapartnerskab, der skal bidrage til at finde og udvikle fælles grønne løsninger.
Læs presse­meddelelsen