Nyheder Hus Med Lys 2020

Ny klimaaftale

Et bredt flertal i Folketinget blev i juni enig om en klimaaftale for grøn omstilling af energisektoren og industrien. Her kan du læse mere om, hvad klimaaftalen kommer til at betyde for mulighederne for at søge om energisparetidskud.

Den nye klimaaftale skal være med til at sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent de næste ti år og bliver helt klimaneutral i 2050.

Klimaaftalen vil få indflydelse på, hvordan vi i fremtiden vil opvarme vores boliger. Olie og gas skal udfases og skiftes ud med grønne alternativer som grøn fjernvarme og varmepumper. Derfor er der i den indgående energiaftale afsat 4,2 mia. kroner til udfasning af olie- og gasfyr og til energieffektiviseringer i boligen.

Grøn omlægning af varmeafgifterne

Klimaaftalen indeholder også en grøn omlægning af varmeafgifterne, så afgiftesystemet i højere grad understøtter den grønne omstilling af vores varmeforbrug. Det betyder blandt andet, at elvarmeafgiften bliver nedsat ved årsskiftet, mens afgifter på sort varme bliver forhøjet.

Tilskud til energieffektiviseringer

I forbindelse med at den nuværende "Energispareordning" stopper ved udgangen af 2020, igangsættes den nye tilskudsordning, hvor der kan søges om tilskud til energieffektiviseringer.

Det er Energistyrelsen, der administrerer den kommende ordning, hvor man vil kunne søge om tilskud til:

 • Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende:
  a) Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur.
  b) Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
  c) Isolering af terrændæk.
  d) Udvendig isolering af ydervægsfundament.
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe.
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

I forbindelse med ansøgning om energitilskud i den kommende ordning, skal man være opmærksom på, at tilsagn om tilskud kun gives, hvis bygningen har et energimærke med en gyldighedsperiode fra 1. oktober 2012 eller senere.

Vær opmærksom på at ordningen endnu ikke er igangsat.

Den nuværende ordning stopper

Har du søgt og fået tilsagn om energitilskud i den nuværende "Energispareordning", kan du stadig nå at gøre din sag færdig, men du skal være opmærksom på, at din sag skal være færdiggjort inden for den tidshorisont, som står i den skriftlige aftale, som er indgået med dit energiselskab.

Nyheder fra Energi Fyn

Udrulning af fibernet i odense
Nyhed

Fibernet til Odense

Vi har fuld fart på udrulningen af fibernet i Odense. I løbet af de kommende år vil vi udrulle fibernet til omkring 10.000 husstande i og omkring Odense, så i alt 23.000 odenseanske husstande og virksomheder kan få fibernet fra Energi Fyn
Læs nyheden
Kundecenter Far Og Piger I Koekken 2020
Nyhed

Strømforbruget under corona

Hvis du har oplevet, at dit strømforbrug er steget siden coronakrisen begyndte sidste forår, så er du ikke alene. Det seneste år er strømforbruget i vores boliger nemlig steget med 5 procent.
Læs nyheden
Strømmen har aldrig været grønnere
Klumme

Strømmen har aldrig været grønnere

I Danmark er vi verdensmestre i at producere grøn strøm fra vindmøller og solceller, og den strøm, der kommer ud af vores stikkontakter, har aldrig været mere klimavenlig.
Læs klummen
Nyheder Sommerhuse 2021
Nyhed

Stor interesse for fibernet i sommerhus­områder

Under coronakrisen er interessen for fibernet steget. Særligt efterspørgslen blandt sommerhusejere har været i kraftig vækst.
Læs nyheden
Nyheder Vindmøller Lindø Port Of Odense 2020
Klumme

Tænk smart, når du bruger din strøm

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet. Vi skal derfor alle sammen tænke smartere, når vi bruger strøm.
Læs klummen
Nyheder Renovering 2020
Nyhed

Tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Fra den 7. april 2021 kan boligejere søge om tilskud fra Bygningspuljen til en række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger.
Læs nyheden
Om Energi Fyn Fonde 2020 (1)
Presse

Fondsstøtte til 28 fynske projekter

Energi Fyns to fonde har for 16. gang uddelt fondsmidler til en række fynske projekter, der medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år mere end 2,2 million kroner.
Læs presse­meddelelsen