Kundecenter Stikkontakt Hånd 2020

Hensigtserklæring mellem Fonden Langelands Elforsyning og Energi Fyn

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at sælge elforsyningen til det forbrugerejede Energi Fyn og forsætte som en almenfond med fokus på at udvikle Langeland.

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at overgå til at være en almenfond og har derfor indgået en hensigtserklæring med Energi Fyn. Det er hensigten, at Energi Fyn køber elforsyningen og alle andre aktiver i Fonden Langelands Elforsyning for 170 mio. kr. med virkning fra den 1. januar 2021.

Dette forventes at kunne ske ved udskillelse af et midlertidigt A/S, der indeholder alle fondens selskaber og medarbejdere. Energi Fyn overtager således alle selskabets aktiviteter inklusive medarbejderne. Direktør Kim Henning Hansen forsætter i den almene fond.

Almenfond der skaber vækst og udvikling på Langeland

Den forsættende almene fond med det foreløbige navn "Den almene fond Langeland" får et kapitalgrundlag på ca. 400 mio. kr. og bliver en af Danmarks største i forhold til områdets størrelse.

Fonden får til formål at skabe vækst og udvikling såvel erhvervsmæssigt som kulturelt til gavn og glæde for Langeland og det langelandske område.

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at sælge elforsyningen fra, da fonden anser virksomheden for at være for lille i en energisektor præget af store konsolideringer samt store forandringer både regulatorisk, teknologisk og markedsmæssigt. Samtidig ønsker fonden, at værdierne i virksomheden skal komme langelænderne til gode, hvilket kan ske via en almenfond.

Andelshavere i Energi Fyn

Elnetkunderne på Langeland bliver optaget som andelshavere i Energi Fyn a.m.b.a. med opstillings- og stemmeret til repræsentantskabet på lige fod med de øvrige 210.000 andelshavere.

I en overgangsperiode frem til langelænderne har deltaget direkte i repræsentantskabsvalget i Energi Fyn, vil Thomas Elnegaard indgå i bestyrelsen for Energi Fyn.

Den rigtige løsning for Langeland

Bestyrelserne i Fonden Langelands Elforsynings og Energi Fyn har i dag godkendt hensigtserklæringen. Samtidigt har Fonden Langelands Elforsynings bestyrelse konstitueret sig med Thomas Elnegaard som formand, og Jens Oldenbjerg som næstformand.

Vi har fundet den rigtig løsning for Langeland. Vi får en almenfond, der har grundlag for virkelig at kunne gøre en forskel for vores område, og samtidig har vi fundet det helt rigtige hjem til vores elforsyning og vores medarbejdere. Vores netkunder bliver andelshavere i Energi Fyn og bliver dermed en del af et energiselskab, som jeg er sikker på, kommer til at spille en stor rolle i fremtidens energiforsyning.

Thomas Elnegaard, nyvalgt formand for Fonden Langelands Elforsyning

Thomas Elnegaard afløser Fonden Langelands Elforsynings mangeårige formand Jens Oldenbjerg. Thomas Elnegaard understreger, at bestyrelsen og direktør Kim Henning Hansen har et stort arbejde foran sig med få Den almene fond Langeland helt på plads.

Et forbrugerejet energiselskab på Fyn

Formandskaberne og direktørerne for Fonden Langelands Elforsyning og Energi Fyn har i fællesskab fået grundlaget for hensigtserklæringen på plads over de seneste måneder. Ikke mindste den forventede konsolidering i elbranchen har indgået i drøftelserne. Siden liberaliseringen af elsektoren for små 20 år siden er Danmark gået fra at have over 200 elselskaber, til at der nu er under 40 elselskaber.

Energi Fyns strategi har i en årrække været, at der på sigt kun er plads til et elselskab på Fyn, og det bør være ejet af fynboerne selv. Derfor er det med stor glæde, at vi har indgået en hensigtserklæring med Fonden Langelands Elforsyning. Vi ejer og driver allerede 60 kV elnettet på Langeland, og vi glæder os til at byde de nye andelshavere og ikke mindst medarbejderne hos Langelands Elforsyning velkommen i Energi Fyn.

Søren Thorsager, bestyrelsesformand for Energi Fyn

Hensigtserklæringen danner grundlag for udarbejdelsen af en overdragelsesaftale til endelig beslutning i selskabernes bestyrelser.

En overdragelse forudsætter godkendelse fra de relevante offentlige myndigheder, herunder fondsmyndighederne, endelig godkendelse af Fonden Langelands Elforsynings bestyrelse, Energi Fyns bestyrelse samt repræsentantskabet i Energi Fyn a.m.b.a.’s godkendelse af fornødne vedtægtsændringer.

Se hensigtserklæringen her

Fonden Langelands Elforsyning

 • Fonden Langelands Elforsynings formål er at fremskaffe og distribuere el til forbrugerne i Langeland Kommune samt sikre elforbrugerne på Langeland en driftssikker elforsyning til en fornuftig pris.
 • Fonden Langelands Elforsynings aktiviteter er delt op i en række selskaber, der er økonomisk adskilt blandt andet for at opfylde lovens krav om adskillelse af kommercielle og bevillingsmæssige aktiviteter.
 • 12.000 elmålere.
 • 4 60/10 kV stationer, 409 10/0,4 kV transformerstationer og 4913 kabelskabe.

Energi Fyn

 • Energi Fyns historie går 130 år tilbage i tiden og har rødder i den danske andelstanke.
 • Mere end 210.000 fynske andelshavere er forenet i og ejer hver især en del af Energi Fyn.
 • I 2020 sørgede netselskabet Vores Elnet for, at fynboerne havde strøm i stikkontakten 99,997 procent af tiden.
 • Energi Fyn ejer 26 vindmøller, der i et normalt vindår har en forventet årlig produktion på 210 GWh.
 • Knap 80.000 andelshavere har mulighed for at få lynhurtigt fibernet fra Energi Fyn.
 • Gennem Vores Elnet ejer og servicerer Energi Fyn 83 60/10 kV stationer, 4209 10/0,4 kV transformerstationer og 58.774 kabelskabe. Vores Elnet ejer og driver 60 kV elnettet på Langeland.
 • Energi Fyns kunde- og afregningsselskab Administrationsservice Fyn håndterer mere end 560.000 afregningsforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand, afløb og renovation.
 • Energi Fyn drifter og vedligeholder mere end 86.000 gadelamper på Fyn.
 • I 2020 leverede Energi Fyn mere end 300 mio. m3 gas til virksomheder og private husstande i hele Danmark.

Seneste nyt

Udrulning af fibernet i odense
Nyhed

Fibernet til Odense

Vi har fuld fart på udrulningen af fibernet i Odense. I løbet af de kommende år vil vi udrulle fibernet til omkring 10.000 husstande i og omkring Odense, så i alt 23.000 odenseanske husstande og virksomheder kan få fibernet fra Energi Fyn
Læs nyheden
Kundecenter Far Og Piger I Koekken 2020
Nyhed

Strømforbruget under corona

Hvis du har oplevet, at dit strømforbrug er steget siden coronakrisen begyndte sidste forår, så er du ikke alene. Det seneste år er strømforbruget i vores boliger nemlig steget med 5 procent.
Læs nyheden
Strømmen har aldrig været grønnere
Klumme

Strømmen har aldrig været grønnere

I Danmark er vi verdensmestre i at producere grøn strøm fra vindmøller og solceller, og den strøm, der kommer ud af vores stikkontakter, har aldrig været mere klimavenlig.
Læs klummen
Nyheder Sommerhuse 2021
Nyhed

Stor interesse for fibernet i sommerhus­områder

Under coronakrisen er interessen for fibernet steget. Særligt efterspørgslen blandt sommerhusejere har været i kraftig vækst.
Læs nyheden
Nyheder Vindmøller Lindø Port Of Odense 2020
Klumme

Tænk smart, når du bruger din strøm

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet. Vi skal derfor alle sammen tænke smartere, når vi bruger strøm.
Læs klummen
Nyheder Renovering 2020
Nyhed

Tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Fra den 7. april 2021 kan boligejere søge om tilskud fra Bygningspuljen til en række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger.
Læs nyheden
Om Energi Fyn Fonde 2020 (1)
Presse

Fondsstøtte til 28 fynske projekter

Energi Fyns to fonde har for 16. gang uddelt fondsmidler til en række fynske projekter, der medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år mere end 2,2 million kroner.
Læs presse­meddelelsen