Kundecenter Stikkontakt Hånd 2020

Hensigtserklæring mellem Fonden Langelands Elforsyning og Energi Fyn

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at sælge elforsyningen til det forbrugerejede Energi Fyn og forsætte som en almenfond med fokus på at udvikle Langeland.

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at overgå til at være en almenfond og har derfor indgået en hensigtserklæring med Energi Fyn. Det er hensigten, at Energi Fyn køber elforsyningen og alle andre aktiver i Fonden Langelands Elforsyning for 170 mio. kr. med virkning fra den 1. januar 2021.

Dette forventes at kunne ske ved udskillelse af et midlertidigt A/S, der indeholder alle fondens selskaber og medarbejdere. Energi Fyn overtager således alle selskabets aktiviteter inklusive medarbejderne. Direktør Kim Henning Hansen forsætter i den almene fond.

Almenfond der skaber vækst og udvikling på Langeland

Den forsættende almene fond med det foreløbige navn "Den almene fond Langeland" får et kapitalgrundlag på ca. 400 mio. kr. og bliver en af Danmarks største i forhold til områdets størrelse.

Fonden får til formål at skabe vækst og udvikling såvel erhvervsmæssigt som kulturelt til gavn og glæde for Langeland og det langelandske område.

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at sælge elforsyningen fra, da fonden anser virksomheden for at være for lille i en energisektor præget af store konsolideringer samt store forandringer både regulatorisk, teknologisk og markedsmæssigt. Samtidig ønsker fonden, at værdierne i virksomheden skal komme langelænderne til gode, hvilket kan ske via en almenfond.

Andelshavere i Energi Fyn

Elnetkunderne på Langeland bliver optaget som andelshavere i Energi Fyn a.m.b.a. med opstillings- og stemmeret til repræsentantskabet på lige fod med de øvrige 210.000 andelshavere.

I en overgangsperiode frem til langelænderne har deltaget direkte i repræsentantskabsvalget i Energi Fyn, vil Thomas Elnegaard indgå i bestyrelsen for Energi Fyn.

Den rigtige løsning for Langeland

Bestyrelserne i Fonden Langelands Elforsynings og Energi Fyn har i dag godkendt hensigtserklæringen. Samtidigt har Fonden Langelands Elforsynings bestyrelse konstitueret sig med Thomas Elnegaard som formand, og Jens Oldenbjerg som næstformand.

Vi har fundet den rigtig løsning for Langeland. Vi får en almenfond, der har grundlag for virkelig at kunne gøre en forskel for vores område, og samtidig har vi fundet det helt rigtige hjem til vores elforsyning og vores medarbejdere. Vores netkunder bliver andelshavere i Energi Fyn og bliver dermed en del af et energiselskab, som jeg er sikker på, kommer til at spille en stor rolle i fremtidens energiforsyning.

Thomas Elnegaard, nyvalgt formand for Fonden Langelands Elforsyning

Thomas Elnegaard afløser Fonden Langelands Elforsynings mangeårige formand Jens Oldenbjerg. Thomas Elnegaard understreger, at bestyrelsen og direktør Kim Henning Hansen har et stort arbejde foran sig med få Den almene fond Langeland helt på plads.

Et forbrugerejet energiselskab på Fyn

Formandskaberne og direktørerne for Fonden Langelands Elforsyning og Energi Fyn har i fællesskab fået grundlaget for hensigtserklæringen på plads over de seneste måneder. Ikke mindste den forventede konsolidering i elbranchen har indgået i drøftelserne. Siden liberaliseringen af elsektoren for små 20 år siden er Danmark gået fra at have over 200 elselskaber, til at der nu er under 40 elselskaber.

Energi Fyns strategi har i en årrække været, at der på sigt kun er plads til et elselskab på Fyn, og det bør være ejet af fynboerne selv. Derfor er det med stor glæde, at vi har indgået en hensigtserklæring med Fonden Langelands Elforsyning. Vi ejer og driver allerede 60 kV elnettet på Langeland, og vi glæder os til at byde de nye andelshavere og ikke mindst medarbejderne hos Langelands Elforsyning velkommen i Energi Fyn.

Søren Thorsager, bestyrelsesformand for Energi Fyn

Hensigtserklæringen danner grundlag for udarbejdelsen af en overdragelsesaftale til endelig beslutning i selskabernes bestyrelser.

En overdragelse forudsætter godkendelse fra de relevante offentlige myndigheder, herunder fondsmyndighederne, endelig godkendelse af Fonden Langelands Elforsynings bestyrelse, Energi Fyns bestyrelse samt repræsentantskabet i Energi Fyn a.m.b.a.’s godkendelse af fornødne vedtægtsændringer.

Se hensigtserklæringen her

Fonden Langelands Elforsyning

 • Fonden Langelands Elforsynings formål er at fremskaffe og distribuere el til forbrugerne i Langeland Kommune samt sikre elforbrugerne på Langeland en driftssikker elforsyning til en fornuftig pris.
 • Fonden Langelands Elforsynings aktiviteter er delt op i en række selskaber, der er økonomisk adskilt blandt andet for at opfylde lovens krav om adskillelse af kommercielle og bevillingsmæssige aktiviteter.
 • 12.000 elmålere.
 • 4 60/10 kV stationer, 409 10/0,4 kV transformerstationer og 4913 kabelskabe.

Energi Fyn

 • Energi Fyns historie går 130 år tilbage i tiden og har rødder i den danske andelstanke.
 • Mere end 210.000 fynske andelshavere er forenet i og ejer hver især en del af Energi Fyn.
 • I 2020 sørgede netselskabet Vores Elnet for, at fynboerne havde strøm i stikkontakten 99,997 procent af tiden.
 • Energi Fyn ejer 26 vindmøller, der i et normalt vindår har en forventet årlig produktion på 210 GWh.
 • Knap 80.000 andelshavere har mulighed for at få lynhurtigt fibernet fra Energi Fyn.
 • Gennem Vores Elnet ejer og servicerer Energi Fyn 83 60/10 kV stationer, 4209 10/0,4 kV transformerstationer og 58.774 kabelskabe. Vores Elnet ejer og driver 60 kV elnettet på Langeland.
 • Energi Fyns kunde- og afregningsselskab Administrationsservice Fyn håndterer mere end 560.000 afregningsforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand, afløb og renovation.
 • Energi Fyn drifter og vedligeholder mere end 86.000 gadelamper på Fyn.
 • I 2020 leverede Energi Fyn mere end 300 mio. m3 gas til virksomheder og private husstande i hele Danmark.

Seneste nyt

Årets ElSjæle
Nyhed

Årets ElSjæle

Mange frivillige lægger tid og kræfter i arbejdet med at udbrede kendskabet til vores sponsorordning FynskSupport. Den indsats vil vi gerne anerkende. Derfor kårer hvert år årets ElSjæle.
Læs nyheden
Undgå fupopkald og svindel via telefonopkald
Nyhed

Pas på fupopkald

Flere kunder bliver i øjeblikket udsat for fupopkald fra personer, der udgiver sig for at være fra Energi Fyn og beder om kontooplysninger, så de kan udbetale tilgodehavende. Vær derfor meget forsigtig med at udlevere kontooplysninger, hvis du bliver kontaktet på telefon eller mail.
Læs nyheden
Nyheder Fibertromle 2021 (1)
Nyhed

Nu er udrulning af fibernet i gang i Nyborg

I løbet af de næste tre år udruller Energi Fyn fibernet til knap 11.000 husstande i Nyborg by og omegn. Første spadestik blev taget i starten af januar.
Læs nyheden
Fiber Dreng Der Spiller På Computer 2020
Nyhed

Sikker Internet Dag 2021

Den 9. februar 2021 er det Sikker Internet Dag. Her sætter mere end 150 lande verden over fokus på, at internettet skal være et sikkert, kreativt og oplysende sted for børn og unge.
Læs nyheden
Kundecenter Lampe 2020
Klumme

Hvor meget el bruger du?

I dag er vores elmålere fjernaflæste, og vi kan let holde øje med vores elforbrug, men det er nok de færreste af os, der alligevel ved, hvor meget el vi egentlig bruger i løbet af et år.
Læs klummen
Om Energi Fyn Fonde 2020 (1)
Presse

Nu er det tid til at søge Energi Fyns fonde

Har du en idé til et projekt, der kan gavne og gøre en forskel på Fyn? Så er det nu, du kan søge om midler til at få idéen gjort til virkelighed gennem Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond.
Læs presse­meddelelsen
Kundecenter Stikkontakt Hånd 2020
Presse

Hensigtserklæring mellem Fonden Langelands Elforsyning og Energi Fyn

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at sælge elforsyningen til det forbrugerejede Energi Fyn og forsætte som en almenfond med fokus på at udvikle Langeland.
Læs presse­meddelelsen