Fibertilslutning

Positivt og solidt årsresultat

Vores repræsentantskab godkendte den 17. juni vores årsrapport for 2020. På trods af et år præget af corona er Energi Fyn kommet godt igennem året, og slutter 2020 af med et positivt og solidt resultat.

Energi Fyn-koncernens samlede regnskabsresultat udviser et tilfredsstillende årsresultat for 2020 med et overskud før skat på 171 millioner kroner og efter skat på 130 millioner kroner. Energi Fyn har gennem sine investeringer bidraget til den grønne omstilling og udviklingen på Fyn samt fremtidssikret andelshavernes adgang til konkurrencedygtige energipriser ved blandt andet at nedsætte nettarifferne.

Vi kom ud af 2020 med et godt resultat. Vi har en robusthed og et økonomisk fundament, der gør os i stand til at være en aktiv spiller i udviklingen på Fyn og i den grønne og digitale omstilling. Med afsæt i vores solide fynske fundament er det vores mål at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere, kunder og medarbejdere både i dag og i fremtiden.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Bent Agerholm understreger, at corona har fyldt meget i 2020 og fortsat gør det.

I foråret måtte vi som alle andre virksomheder lukke ned for mange aktiviteter og fokusere på at sikre forsyningssikkerheden og den generelle drift. Vi har i årets løb haft stort fokus på at tilpasse vores produkter og ydelser til kundernes behov og de nye vilkår, som corona har medført. Vi er kommet godt igennem nedlukningerne og kan nu igen i højere grad forfølge vores forretningsplaner og strategi.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Den grønne omstilling kræver handling

Energibranchen spiller en afgørende rolle i forhold til den grønne omstilling, og hos Energi Fyn er den grønne omstilling en naturlig del af forretningsgrundlaget.

- Det er vigtigt, at vi som energiselskab tager aktivt del i at løse de energi- og klimaudfordringer, som vi står over for. Det gør vi blandt andet via vores aktiviteter inden for vindmøller, energirådgivning, varmepumper og udbygning af elnettet, så det kan facilitere den grønne omstilling, fortæller Bent Agerholm, og fortsætter:

- Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt blandt andet på grund af datacentre, varmepumper, elektrificering af transportsektoren og Power-to-X. Samtidig skal flere vedvarende energiformer som sol og vind indpasses, og der skal arbejdes med lagring og intelligent styring af elnettet. Det vil udfordre og stille store krav til elnettet. Derfor har vi i disse år stort fokus på at udvikle og udbygge elnettet, så vi også i fremtiden kan opretholde en høj forsyningssikkerhed og understøtte den grønne omstilling og fremtidens behov for et intelligent elnet.

Et vigtigt element i den grønne omstilling er, at alle forbrugere bliver bedre til at udnytte det eksisterende elnet. Derfor indfører Vores Elnet pr. 1. maj 2021 tidsdifferentierede tariffer. Det skal tilskynde forbrugerne til i højere grad at fordele deres forbrug udover hele døgnet, så elnettet ikke overbelastes.

Åbent fibernet

Igennem de seneste 15 år har Energi Fyn udrullet fibernet til 84.000 fynske husstande. Energiselskabet oplever en stigende interesse for fibernet, og kundernes dataforbrug stiger markant i disse år. Derfor har energiselskabet valgt at åbne fibernettet for forskellige indholdsleverandører. De første indholdsleverandører er inden længe klar til at tilbyde fynboerne forskellige produkter, og flere leverandører følger i løbet af de kommende måneder.

Åbningen af fibernettet vil betyde flere produkter på hylderne, og det vil give andelshaverne mulighed for at vælge lige præcis de produkter, som passer til deres behov. Den øgede konkurrence vil også bidrage til, at vi kan udbygge fibernettet og udrulle fibernet til endnu flere andelshavere, da flere uden tvivl vil være interesseret i at få fibernet, når der er større valgfrihed.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Valg til bestyrelsen

På repræsentantskabsmødet blev der valgt fire nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. De valgte er: Lene Chortsen Isak, Christian Hein, Cæcilie Ning Hage og Marie-Louise Uglebjerg Hansen samt Jørgen Kjær Jensen og Christel Kniep som suppleanter. Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse består desuden af: Søren Thorsager, Ulrikka Brændgaard Nissen og Louise Andersen. Bestyrelsen konstituerer sig den 22. juni.

Læs årsrapporten

Energi Fyn i tal

  • Energi Fyns historie går 130 år tilbage i tiden og har rødder i den danske andelstanke.
  • 210.000 andelshavere ejer hver især en del af Energi Fyn.
  • Energi Fyn beskæftiger 330 medarbejdere.
  • Energi Fyn ejer 26 vindmøller, der i 2020 producerede 185 GWh, hvilket svarer til cirka 46.000 husstandes årlige elforbrug.
  • 84.000 andelshavere har mulighed for at få lynhurtigt fibernet fra Energi Fyn.
  • Gennem Vores Elnet ejer og servicerer Energi Fyn 83 60/10 kV stationer, 4287 10/0,4 kV transformerstationer og 59.054 kabelskabe.
  • I 2020 realiserede Energi Fyns energirådgivning besparelser på 103 GWh. Det svarer til det samlede energiforbrug i cirka 4.700 husstande.
  • Energi Fyns kunde- og afregningsselskab Administrationsservice Fyn håndterede i 2020 mere end 560.000 afregningsforhold inden for el, naturgas, bredbånd, fjernvarme, vand, afløb og renovation.
  • Energi Fyn drifter og vedligeholder mere end 86.000 gadelamper på Fyn.
  • I 2020 leverede Energi Fyn mere end 312 mio. m3 naturgas til virksomheder og private husstande i hele Danmark.

Seneste nyt

Ladestandere Ladestander Evbox Bil Rude 2021
Klumme

Vælg den rigtige ladeløsning til din elbil

Når man har fundet den helt rigtige elbil eller plug-in hybridbil, er tiden kommet til at vælge, hvilken ladeløsning der passer til ens behov. Læs med her og bliv klogere.
Læs klummen
Kundecenter Stikkontakt Og Oplader 2020
Nyhed

Høje priser på el og naturgas

Prisen på el og gas svinger og bliver i høj grad påvirket af efterspørgslen ude i verden. Lige nu oplever vi og resten af verden højere priser på både el og naturgas end normalt.
Læs nyheden
Naturgas_Landskab 1600X900px
Klumme

Farvel til naturgas

Omkring 400.000 danske husstande bliver i dag opvarmet med naturgas, der er et fossilt brændstof og den tredjestørste energikilde på verdensplan. Selvom naturgas regnes for det reneste fossile brændstof, belaster det stadig miljøet.
Læs klummen
Energi Fyn Domicil Hovedindgang 2020
Presse

Energi Fyn har været ramt af et mindre DDoS-angreb

Energi Fyns fibernet var torsdag morgen den 10. juni ramt af et mindre DDoS-angreb, som har belastet fibernettet. Ingen kundedata er blevet kompromitteret, og alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger har virket.
Læs presse­meddelelsen
Om Energi Fyn Bestyrelsen 2021
Presse

Energi Fyns bestyrelse har konstitueret sig

Energi Fyns bestyrelse holdt den 22. juni konstituerende møde. Energi Fyns formandskab består herefter af Søren Thorsager som bestyrelsesformand og Ulrikka Brændgaard Nissen som næstformand.
Læs presse­meddelelsen
Nyheder Sommerhuse 2021
Klumme

Spar på energien i sommerhuset

Siden corona brød ud sidste forår er vi danskere strømmet ud i vores sommer- og fritidshuse som aldrig før, og det kan ses på vores elforbrug.
Læs klummen
Ladestandere Ladestander Evbox Kvinde Hænder Mobil 2021
Presse

Energi Fyn går på markedet med en smart og intelligent ladeløsning

Antallet af el- og hybridbiler på de danske veje er i kraftig vækst. Derfor etablerer Energi Fyn et nyt forretningsområde, der skal sikre privatkunder, virksomheder og boligforeninger en smart og intelligent ladeløsning.
Læs presse­meddelelsen