Naturgas_Landskab 1600X900px

Farvel til naturgas

I Danmark har vi et mål om, at vi skal være CO2-neutral senest i 2050. Det betyder, at naturgas skal udfases, og de mange gasfyr skal udskiftes med enten fjernvarme eller et varmepumpeanlæg. Læs vores klumme og bliv klogere på, hvad det betyder.

Omkring 400.000 danske husstande bliver i dag opvarmet med naturgas, der er et fossilt brændstof og den tredjestørste energikilde på verdensplan. Selvom naturgas regnes for det reneste fossile brændstof, belaster det stadig miljøet.

Regeringen og partierne bag den seneste klimaaftale har dedikeret 2,3 milliarder kroner til udfasning af olie- og gasfyr samt udrulning af fjernvarme og varmepumper.

Bygningspuljen

Tiltagene, der skal bakke op om udfasningen af naturgas, er blandt andet Bygningspuljen, der giver boligejere mulighed for at få tilskud til energibesparende tiltag som for eksempel en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

Der er også afsat midler til at udbygge fjernvarmenettet, så flere husstande får mulighed for at tilkoble sig fjernvarme som alternativ til deres nuværende gasfyr. Dermed vil der ske en gradvis udfasning af naturgas, da det ikke er tilladt at installere nye gasfyr i boliger, som befinder sig i et område, der er udlagt til fjernvarme.

Desuden er der indført øgede afgifter på naturgas - den såkaldte naturgasafgift, så det bliver mere attraktivt for boligejere at overgå til en grønnere opvarmningsform.

Læs mere om Bygningspuljen

Reduktion i elafgiften

Reduktion i elafgiften er et andet tiltag, der gør det fordelagtigt at skifte til en varmepumpe. Opvarmer man sin bolig eller sommerhus med en varmepumpe eller elvarme - og kommer mere end 50 procent af opvarmningen af ens bolig fra el, kan man få nedsat elafgiften på en del af sit elforbrug. På de første 4.000 kWh af ens årlige elforbrug er der ingen reduktion i elafgiften. Her betaler man fuld elafgiftssats på 112,50 øre/kWh inkl. moms. På alt elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt, betaler man pr. 1. januar 2021 kun 1,00 øre i elafgift inkl. moms.

Et typisk årligt elforbrug til en varmepumpe ligger mellem 4.000 og 8.000 kWh afhængigt af blandt andet varmepumpetypen og boligens størrelse.

Læs mere om reduktion i elafgiften

Afkoblingsordning

Der er desuden indført en afkoblingsordning, der giver tilskud til afkobling af boligens gasfyr, så det bliver gratis at få afbrudt gasstikket. Det gør udfasningen af naturgas mindre omkostningstung for boligejerne.

Energistyrelsen forventer, at tiltagene vil medvirke til, at der vil være udskiftet cirka 60-70.000 oliefyr og omkring 120.000-170.000 gasfyr i 2030. Tiltagene forventes at reducere CO2-udledningerne med 700.000 ton i 2030. Der er ikke fastsat nogen endelig dato for, hvornår naturgas udfases helt til opvarmning i boliger, men det overordnede mål er, at Danmarks netto CO2-udledning er nul senest i 2050.

Skift til en varmepumpe

Et gasfyrs levetid er generelt mellem 15-20 år. Især hvis du har et ældre gasfyr, er der mange gode grunde til at overveje at udskifte det med enten en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

Med et varmepumpeanlæg får du både billigere og grønnere varme, end du gør med naturgas. Faktisk kan du spare op til 60 procent.

Prøv vores beregner og se din besparelse ved at skifte til en varmepumpeløsning. 

Beregn din besparelse

Seneste nyt

Nyheder Vindmøller Lindø Port Of Odense 2020
Presse

Energi Fyns Vindmøllepulje uddeler midler

Frem til den 31. oktober kan man søge Energi Fyns Vindmøllepulje om midler. Puljen uddeler i år 55.834 kroner til udviklingen i Munkebo.
Læs presse­meddelelsen
Nyheder Dreng I Vindue Med Computer 2020
Nyhed

Nu kan du vælge YouSee og TDC Erhverv på Energi Fyns fibernet

Fra i dag kan over 100.000 husstande og virksomheder på Fyn vælge internet, tv- og erhvervsløsninger fra YouSee og TDC Erhverv via Energi Fyns fibernet.
Læs nyheden
Kundecenter Lampe 2020
Klumme

Sammen kan vi sparer på energien

Energipriserne er steget voldsomt på grund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa, og vi ser ind i en vinter, hvor vi alle sammen skal have fokus på at spare på energien.
Læs klummen
Energifyn Valg Benjamin 2500X700px
Presse

Stil op til Energi Fyns repræsentantskab

Energimarkedet og i særdeleshed de rekordhøje energipriser er for alvor kommet på alles læber. Vil du gerne blive klogere på energimarkedet og have indflydelse på, hvordan Energi Fyn skaber værdi og bidrager til udviklingen, så er det nu, du har mulighed for at stille op til energiselskabets repræsentantskab.
Læs presse­meddelelsen
Energifyn Valg Energifestival Top 2500X700px V2
Presse

Energi Fyn inviterer til Energifestival

Onsdag den 7. september kl. 14-18 inviterer vi til Energifestival. Her vil der være underholdning for både store og små og rig mulighed for blandt andet at høre mere om de rekordhøje energipriser.
Læs presse­meddelelsen
Energifyn Valg Helene 2500X700px
Klumme

God energi til Fyn

Søndag den 28. august bragte Fyens Stiftstidende en klumme af adm. direktør Bent Agerholm. Klummen sætter fokus på Energi Fyn-valget og opfordrer alle andelshavere til at tage del i fællesskabet og udviklingen på Fyn ved at stille op som kandidat til vores repræsentantskab og ved at bruge deres stemme.
Læs klummen
Energifyn Valg HERO Find Kandidat 2500X700px
Presse

Kamp om pladserne i Energi Fyns repræsentantskab

186 andelshavere skal kæmpe om 93 pladser i Energi Fyns repræsentantskab. Den store interesse betyder, at der bliver valg i alle fem valgområder.
Læs presse­meddelelsen