Hvilket elprodukt giver klimavenlig strøm?

Hvordan går det med klimaet på Fyn?

Bestyrelsesformand hos Energi Fyn Søren Thorsager og adm. direktør Bent Agerholm har skrevet et indlæg om de klimaudfordringer, vi står overfor.

Hos Energi Fyn har vi i en årrække arbejdet på at udvikle et bæredygtigt energisystem. Det har vi gjort, fordi vi har bakket op om den danske energipolitik, der har haft til mål at omstille energisystemet til mere vedvarende energi med høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales.       

På en dyster baggrund er energipolitik nu også blevet både klima- og sikkerhedspolitik. Klimaet har aldrig været mere udfordret end nu, og vi har krig i Europa. Et Europa, der i høj grad er afhængig af russisk gas.

Samtidig er energipriserne steget voldsomt. Og fra, at energi og forsyning har været et lavinteresseområde, er det nu et emne, der optager de fleste og især de mange fynboer, som har et olie- eller gasfyr.

Sidste år steg det danske energiforbrug med 4,8%. Kulforbruget steg med 39% på grund af større elproduktion på kraftværkerne. Den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget steg med 1,5%.

Altså er der udfordringer nok at tage fat på, hvis udviklingen skal vendes.

Svaret på udfordringerne er elektrificering. Vores el forventes at være klimaneutral allerede om 5-6 år. Derfor skal el også bruges til opvarmning, transport, produktion af grønne gasser og meget mere.

Svaret på udfordringerne er elektrificering.

Vores el forventes at være klimaneutral allerede om 5-6 år. Derfor skal el også bruges til opvarmning, transport, produktion af grønne gasser og meget mere.

Det er vi på Fyn godt i gang med, og derfor steg elforbruget med 7% i Energi Fyns forsyningsområde sidste år, hvilket især skyldes brugen af el til opvarmning.

Der, hvor vi på Fyn halter bagefter, er i forhold til udbygning af vedvarende energi. Der er idriftsat store solcelleparker, og flere er på vej, men de fynske vindmøller er små og gamle.

I de sidste 5-6 år er der i hele Danmark sat 300 nye vindmøller op på land, men kun tre på Fyn. Nemlig de tre vindmøller, som Energi Fyn har sat op på Lindø.

I april kom regeringen med et nyt energiudspil - "Danmark kan mere II". Udspillet lægger op til, at produktion af vedvarende energi på land i form af vindmøller og solcelleparker skal firedobles.

Vi er spændte på, hvordan fynboerne og de fynske kommuner tager imod dette.

Fynboerne har hidtil været skeptiske, men nu, hvor det både er af hensyn til klimaet og for at blive uafhængige af russisk gas, er holdningen måske mere positiv.

Hos Energi Fyn er vi klar til at medvirke. Som forbrugerejet selskab har vi en særlig forpligtigelse til at finde løsninger, hvor naboer til vindmøller eller solceller også høster nogle af gevinsterne.

Hos Energi Fyn er vi klar til at medvirke. Som forbrugerejet selskab har vi en særlig forpligtigelse til at finde løsninger, hvor naboer til vindmøller eller solceller også høster nogle af gevinsterne.

Energi Fyns netselskab Vores Elnet har ifølge lovgivningen en forpligtigelse til at planlægge og udbygge elnettet og dermed medvirke til, at vi når målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Vores Elnet har lige afleveret en netudviklingsplan til Forsyningstilsynet, der viser, at der er behov for investeringer på flere milliarder kroner.

Udover udbygning af elnetinfrastrukturen sikrer vi sammen med andre virksomheder udvikling af klimaløsninger. Vi spiller også en vigtig rolle i forhold til at sælge klimaløsninger såsom ladestandere, varmepumper, grønne el- og gasprodukter og energisyn til virksomheder.

Vi ejer og driver 26 vindmøller og 5 regulerkraftværker, som er en forudsætning for en elforsyning baseret på vedvarende energi. Samtidig ombygger vi det fynske gadelys til LED, hvilket medfører en betydelig reduktion af energiforbruget.

Vi er en regionalt forankret energikoncern ejet af 210.000 fynske andelshavere, hvilket svarer til over ¾ af Fyn. Vores formål er at skabe værdi for vores andelshavere, kunder og medarbejdere.

Vi geninvesterer alt overskud i selskabet og vil i år investere 560 mio. kr. i udviklingen af den fynske fiber- og elnetinfrastruktur. Det gør vi, fordi vi vil bidrage til fynsk fremdrift og velfærd til gavn for vores ejere.

Vi geninvesterer alt overskud i selskabet og vil i år investere 560 mio. kr. i udviklingen af den fynske fiber- og elnetinfrastruktur. Det gør vi, fordi vi vil bidrage til fynsk fremdrift og velfærd til gavn for vores ejere.

 

Seneste nyt

Bliv Tryg Med En Serviceaftale
Klumme

Holder du øje med dit energiforbrug?

Energipriserne har nu i en længere periode været høje, og både hos Energi Fyn og landets øvrige energiselskaber får vi hver dag mange henvendelser fra kunder, der har spørgsmål til de høje energipriser.
Læs klummen
Hvilket elprodukt giver klimavenlig strøm?
Klumme

Hvordan går det med klimaet på Fyn?

Bestyrelsesformand hos Energi Fyn Søren Thorsager og adm. direktør Bent Agerholm har skrevet et indlæg om de klimaudfordringer, vi står overfor.
Læs klummen
Varmepumpe Udendørvarmepumpe Kat 2022
Klumme

Hvor meget støjer en varmepumpe?

Du slipper ikke helt for støj, hvis du installerer en luft til luft varmepumpe eller en luft til vand varmepumpe i din bolig. Hvor meget den støjer afhænger af, hvilken varmepumpe du vælger, og hvor du placerer den.
Læs klummen
Nyheder Energi Fyn Bygning 2020
Presse

Tilfredsstillende årsresultat hos Energi Fyn

Energi Fyns repræsentantskab har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2021. På trods af et år præget af corona og høje energipriser er Energi Fyn kommet godt igennem året, og slutter 2021 af med et positivt og solidt resultat.
Læs presse­meddelelsen
Om Energi Fyn Fondsmodtagere 2022
Presse

Energi Fyns fonde hjælper gode ideer godt på vej

Vores to fonde har for 17. gang uddelt fondsmidler til 26 fynske foreninger, virksomheder og forskere, der alle medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år mere end 2,6 million kroner.
Læs presse­meddelelsen
Piger Gymnastik
Presse

1,5 million kroner til fynske fællesskaber

Vi har netop udbetalt 1,5 million kroner til lokale fynske fællesskaber. Mere end 500 klubber og foreninger får gavn af støtten.
Læs presse­meddelelsen
Ef Groen Energiraadgivning
Presse

Nyt klimapartnerskab skal støtte op om den grønne omstilling

Sammen med en række fremtrædende virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Odense Kommune har Energi Fyn stiftet Odense Klimapartnerskab, der skal bidrage til at finde og udvikle fælles grønne løsninger.
Læs presse­meddelelsen