Hvilket elprodukt giver klimavenlig strøm?

Hvordan går det med klimaet på Fyn?

Bestyrelsesformand hos Energi Fyn Søren Thorsager og adm. direktør Bent Agerholm har skrevet et indlæg om de klimaudfordringer, vi står overfor.

Hos Energi Fyn har vi i en årrække arbejdet på at udvikle et bæredygtigt energisystem. Det har vi gjort, fordi vi har bakket op om den danske energipolitik, der har haft til mål at omstille energisystemet til mere vedvarende energi med høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales.       

På en dyster baggrund er energipolitik nu også blevet både klima- og sikkerhedspolitik. Klimaet har aldrig været mere udfordret end nu, og vi har krig i Europa. Et Europa, der i høj grad er afhængig af russisk gas.

Samtidig er energipriserne steget voldsomt. Og fra, at energi og forsyning har været et lavinteresseområde, er det nu et emne, der optager de fleste og især de mange fynboer, som har et olie- eller gasfyr.

Sidste år steg det danske energiforbrug med 4,8%. Kulforbruget steg med 39% på grund af større elproduktion på kraftværkerne. Den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget steg med 1,5%.

Altså er der udfordringer nok at tage fat på, hvis udviklingen skal vendes.

Svaret på udfordringerne er elektrificering. Vores el forventes at være klimaneutral allerede om 5-6 år. Derfor skal el også bruges til opvarmning, transport, produktion af grønne gasser og meget mere.

Svaret på udfordringerne er elektrificering.

Vores el forventes at være klimaneutral allerede om 5-6 år. Derfor skal el også bruges til opvarmning, transport, produktion af grønne gasser og meget mere.

Det er vi på Fyn godt i gang med, og derfor steg elforbruget med 7% i Energi Fyns forsyningsområde sidste år, hvilket især skyldes brugen af el til opvarmning.

Der, hvor vi på Fyn halter bagefter, er i forhold til udbygning af vedvarende energi. Der er idriftsat store solcelleparker, og flere er på vej, men de fynske vindmøller er små og gamle.

I de sidste 5-6 år er der i hele Danmark sat 300 nye vindmøller op på land, men kun tre på Fyn. Nemlig de tre vindmøller, som Energi Fyn har sat op på Lindø.

I april kom regeringen med et nyt energiudspil - "Danmark kan mere II". Udspillet lægger op til, at produktion af vedvarende energi på land i form af vindmøller og solcelleparker skal firedobles.

Vi er spændte på, hvordan fynboerne og de fynske kommuner tager imod dette.

Fynboerne har hidtil været skeptiske, men nu, hvor det både er af hensyn til klimaet og for at blive uafhængige af russisk gas, er holdningen måske mere positiv.

Hos Energi Fyn er vi klar til at medvirke. Som forbrugerejet selskab har vi en særlig forpligtigelse til at finde løsninger, hvor naboer til vindmøller eller solceller også høster nogle af gevinsterne.

Hos Energi Fyn er vi klar til at medvirke. Som forbrugerejet selskab har vi en særlig forpligtigelse til at finde løsninger, hvor naboer til vindmøller eller solceller også høster nogle af gevinsterne.

Energi Fyns netselskab Vores Elnet har ifølge lovgivningen en forpligtigelse til at planlægge og udbygge elnettet og dermed medvirke til, at vi når målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Vores Elnet har lige afleveret en netudviklingsplan til Forsyningstilsynet, der viser, at der er behov for investeringer på flere milliarder kroner.

Udover udbygning af elnetinfrastrukturen sikrer vi sammen med andre virksomheder udvikling af klimaløsninger. Vi spiller også en vigtig rolle i forhold til at sælge klimaløsninger såsom ladestandere, varmepumper, grønne el- og gasprodukter og energisyn til virksomheder.

Vi ejer og driver 26 vindmøller og 5 regulerkraftværker, som er en forudsætning for en elforsyning baseret på vedvarende energi. Samtidig ombygger vi det fynske gadelys til LED, hvilket medfører en betydelig reduktion af energiforbruget.

Vi er en regionalt forankret energikoncern ejet af 210.000 fynske andelshavere, hvilket svarer til over ¾ af Fyn. Vores formål er at skabe værdi for vores andelshavere, kunder og medarbejdere.

Vi geninvesterer alt overskud i selskabet og vil i år investere 560 mio. kr. i udviklingen af den fynske fiber- og elnetinfrastruktur. Det gør vi, fordi vi vil bidrage til fynsk fremdrift og velfærd til gavn for vores ejere.

Vi geninvesterer alt overskud i selskabet og vil i år investere 560 mio. kr. i udviklingen af den fynske fiber- og elnetinfrastruktur. Det gør vi, fordi vi vil bidrage til fynsk fremdrift og velfærd til gavn for vores ejere.

 

Seneste nyt

Nyheder Vindmøller Lindø Port Of Odense 2020
Presse

Energi Fyns Vindmøllepulje uddeler midler

Frem til den 31. oktober kan man søge Energi Fyns Vindmøllepulje om midler. Puljen uddeler i år 55.834 kroner til udviklingen i Munkebo.
Læs presse­meddelelsen
Nyheder Dreng I Vindue Med Computer 2020
Nyhed

Nu kan du vælge YouSee og TDC Erhverv på Energi Fyns fibernet

Fra i dag kan over 100.000 husstande og virksomheder på Fyn vælge internet, tv- og erhvervsløsninger fra YouSee og TDC Erhverv via Energi Fyns fibernet.
Læs nyheden
Kundecenter Lampe 2020
Klumme

Sammen kan vi sparer på energien

Energipriserne er steget voldsomt på grund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa, og vi ser ind i en vinter, hvor vi alle sammen skal have fokus på at spare på energien.
Læs klummen
Energifyn Valg Benjamin 2500X700px
Presse

Stil op til Energi Fyns repræsentantskab

Energimarkedet og i særdeleshed de rekordhøje energipriser er for alvor kommet på alles læber. Vil du gerne blive klogere på energimarkedet og have indflydelse på, hvordan Energi Fyn skaber værdi og bidrager til udviklingen, så er det nu, du har mulighed for at stille op til energiselskabets repræsentantskab.
Læs presse­meddelelsen
Energifyn Valg Energifestival Top 2500X700px V2
Presse

Energi Fyn inviterer til Energifestival

Onsdag den 7. september kl. 14-18 inviterer vi til Energifestival. Her vil der være underholdning for både store og små og rig mulighed for blandt andet at høre mere om de rekordhøje energipriser.
Læs presse­meddelelsen
Energifyn Valg Helene 2500X700px
Klumme

God energi til Fyn

Søndag den 28. august bragte Fyens Stiftstidende en klumme af adm. direktør Bent Agerholm. Klummen sætter fokus på Energi Fyn-valget og opfordrer alle andelshavere til at tage del i fællesskabet og udviklingen på Fyn ved at stille op som kandidat til vores repræsentantskab og ved at bruge deres stemme.
Læs klummen
Energifyn Valg HERO Find Kandidat 2500X700px
Presse

Kamp om pladserne i Energi Fyns repræsentantskab

186 andelshavere skal kæmpe om 93 pladser i Energi Fyns repræsentantskab. Den store interesse betyder, at der bliver valg i alle fem valgområder.
Læs presse­meddelelsen