<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvad er COP/SCOP-værdi?

Når det kommer til varmepumpers effektivitet, taler man om COP- og SCOP-værdier. Begge dele dækker over, hvor meget strøm din varmepumpe skal bruge for at opvarme dit hjem.

Hvad er COP værdi?

COP er en forkortelse for Coefficient Of Performance og på dansk ville vi kalde det for virkningsgrad.

COP fortæller os, hvor effektiv den pågældende varmepumpe er i et bestemt driftspunkt - f.eks. +7 graders  udetemperatur og en fremløbstemperatur på 55 grader - og angiver forholdet mellem hvor meget strøm varmepumpen bruger og hvor meget varme, du får retur.

Kort fortalt vil en COP-værdi på op til 5,2 – som det er tilfældet for vores varmepumpe Vaillant aroTHERM Plus – give dig 5,2 gange så mange kWh varme retur, som du putter ind.

De fleste vil dog, uanset varmepumpemodel, opleve at den konkrete virkningsgrad er noget lavere. Det skyldes, at COP-værdien er fastsat under en række bestemte forhold som skal gengives 1:1 for at få samme resultat. I praksis er boliger, indregulering af radiatorer samt udendørs og indendørs temperaturer i kombination så forskellig, at den reelle COP-værdi vil variere fra hjem til hjem.

Hvad er SCOP værdi?

SCOP står for Seasonal Coefficient Of Performance og viser teoretisk, hvor effektiv en varmepumpe er til at levere varme set over et helt år.

Alle varmepumper der kommer på markedet i EU skal testes efter standarden DS/EN 14825. Varmepumpens effektivitet testes ved forskellige udetemperaturer, fremløbstemperatur og indetemperaturer og SCOP-en beregnes ud fra testresultaterne.

SCOP-værdien tager, i modsætning til COP-værdien, højde for sæsonudsving i de udendørs temperaturer. SCOP-værdien er derfor en smule mere retvisende en COP-værdien.

I praksis kan du dog opleve, at virkningsgraden i netop din bolig vil være en smule lavere end SCOP-værdien angiver.

Varmepumper Hvidt Hus Luft Til Vand Varmepumpehave Græs Arotherm Plus 2021

Beregn din besparelse

En varmepumpe er en billigere varmeløsning, hvis du i dag opvarmer dit hjem med olie, gas eller el.

Vi har lavet en Varmepumpeberegner, der kan give dig et vejledende bud på, hvad du kan spare, hvis du skifter til en luft til vand varmepumpe.

Beregneren er gratis og det tager kun 2 minutter at få dit resultat.

Beregn din besparelse

Beregn din besparelse

En varmepumpe er en billigere varmeløsning, hvis du i dag opvarmer dit hjem med olie, gas eller el.

Vi har lavet en Varmepumpeberegner, der kan give dig et vejledende bud på, hvad du kan spare, hvis du skifter til en luft til vand varmepumpe.

Beregneren er gratis og det tager kun 2 minutter at få dit resultat.

Beregn din besparelse