Hvornår skal jeg aflæse min gasmåler?

Du skal aflæse din gasmåler fire gang om året, samt hvis du skifter gasleverandør, ændrer din aftale med din gasleverandør, eller hvis du flytter.

Fire aflæsninger om året

Den 25. juni 2023 træder der nye distributionsbetingelser i kraft. 

Det betyder, at du fremover skal aflæse din gasmåler fire gange om året i stedet for én, som du hidtil har gjort.

Første gang, du skal aflæse din gasmåler, er den 30. juni 2023. Du modtager besked fra Evida, når det er tid til at aflæse din gasmåler.

Dit gasforbrug vil derfor fremover blive opgjort fire gange om året. På den måde vil der være bedre overensstemmelse mellem dit forbrug og din regning.

Du skal aflæse din gasmåler i marts, juni, september og december.

Måneden efter, du har aflæst din gasmåler, modtager du en opgørelse over dit forbrug i det forudgående kvartal samt en acontoregning på dit forventede forbrug i det kommende kvartal.

Du kan ikke vælge at få dit gasforbrug opgjort være måned eller hvert år.

Aflæser du ikke din gasmåler, når du modtager besked om det fra Evida, skønner Evida dit gasforbrug for det forudgående kvartal. Det gør de ud fra dit forventede forbrug og den andel af forbruget, som normalt ligger i den periode.

Vær opmærksom på, at Evida kan sende en tekniker ud for at lave en kontrolaflæsning af din gasmåler på din regning, hvis de har skønnet dit forbrug flere gange i træk.

Sådan aflæser du din gasmåler

Skift af gasleverandør eller gasaftale

Hvis du skifter gasleverandør eller ændrer din aftale med din nuværende gasleverandør, skal du også aflæse din gasmåler. Du vil få besked fra Evida, når du skal aflæse din gasmåler.

Flytning

Skal du flytte, er det vigtigt, at du melder flytning til os, da det er den, som er tilmeldt adressen, der hæfter for gasregningen.

Meld flytning

På selve flyttedagen skal du aflæse gasmåleren og give os besked om målerstanden. Vi giver Evida besked om din flytning og du vil herefter få tilsendt en slutafregning, så husets nye beboer kan overtage afregningen.

Hvis du ikke giver os besked, og den nye beboer ikke tilmelder sig ved en ny gasleverandør, vil du fortsat få regninger fra os.

Det er en god idé at aflæse gasmåleren sammen med den, der overtager din bolig, så I er enige om målerstanden på overtagelsesdagen.

Hvis vi ikke modtager en aflæsning fra dig, vil Evida foretage et skøn af dit forbrug.

Husk at melde flytning til Energi Fyn

Skal du flytte?

Hvis du skal flytte, er det vigtigt, du giver os besked.

I forbindelse med din flytning skal du aflæse alle målere, der afregnes af os og meddele aflæsningerne til os på telefon 70 13 19 00 eller e-mail [email protected] senest tre arbejdsdage efter din flytning. 

Se hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal flytte

Skal du flytte?

Hvis du skal flytte, er det vigtigt, du giver os besked.

I forbindelse med din flytning skal du aflæse alle målere, der afregnes af os og meddele aflæsningerne til os på telefon 70 13 19 00 eller e-mail [email protected] senest tre arbejdsdage efter din flytning. 

Se hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal flytte

Ofte stillede spørgsmål

  1. Hvorfor får jeg to gasregninger?
  2. Hvad gør jeg, hvis mit gasforbrug ændrer sig markant?
  3. Hvordan forstår jeg min gasregning?
  4. Hvornår og hvordan modtager jeg min gasregning?
  5. Hvor meget skal jeg betale for min naturgas pr. acontoregning?