Hvorfor svinger gas­prisen?

Prisen på naturgas svinger afhængig af udbud og efterspørgsel.

Derfor svinger prisen på naturgas

Gaspoint Nordic er en markedsplads for gas, der sikrer en åben og gennemsigtig prisfastsættelse. Dermed skærpes konkurrencen på engrossiden, hvilket medvirker til et mere velfungerende åbent marked.

Det er på børsen, at gaspriserne bliver fastlagt - ud fra udbud og efterspørgsel. Det er også her, at leverandører som Energi Fyn køber gassen til vores kunder.

Gasmarkedet er et foranderligt marked, som kan opleve løbende prisudsving. Der er flere faktorer, som påvirker gaspriserne i Danmark. Et par af de væsentligste er:

Ydre påvirkninger som verdensøkonomien og naturkatastrofer - og vejret

Den generelle udbuds- og efterspørgselssituation på verdensmarkedet - samt nyheder om krig og naturkatastrofer - er elementer, der påvirker gasprisen.

Det samme gør vejret. En mild vinter med reduceret efterspørgsel og fyldte gaslagre vil påvirke prisen på naturgas positivt for kunderne, der således kan købe gas billigere. Er vinteren omvendt hård, stiger efterspørgslen - og prisen gør det samme, fordi der skal udvindes mere gas, end der er på lager.

Forbrugsmønstre

Der er en række kundespecifikke forbrugsmønstre, der påvirker priserne. Helt generelt medfører et jævnt forbrugsmønster en lavere gaspris, ligesom stor forudsigelighed i forbruget giver leverandøren mulighed for planlægge kapaciteten mere nøjagtigt, hvilket reducerer omkostningerne og dermed også den endelige pris.

Kundecenter Pige Med Telefon Og Computer 2020

Faldende forbrug og lunt vejr betyder lavere gasregninger

Efterspørgslen på gas har været lav i oktober og november. Det betyder, at prisen på gas er faldet mere end forventet. Derudover har vejret været lunt i Europa. Disse faktorer er med til at påvirke prisen på gas.

Vi har taget højde for ovenstående i vores prissætning på de acontoregninger, som vi har sendt ud i november og december.

Forholdene kan dog hurtigt ændre sig.

Faldende forbrug og lunt vejr betyder lavere gasregninger

Efterspørgslen på gas har været lav i oktober og november. Det betyder, at prisen på gas er faldet mere end forventet. Derudover har vejret været lunt i Europa. Disse faktorer er med til at påvirke prisen på gas.

Vi har taget højde for ovenstående i vores prissætning på de acontoregninger, som vi har sendt ud i november og december.

Forholdene kan dog hurtigt ændre sig.

Værd at vide om gasmarkedet

Værd at vide om gasmarkedet

Danmarks over 400.000 naturgaskunder kan frit vælge, hvilken kommerciel gasleverandør de vil købe deres naturgas fra.

Værd at vide om gasmarkedet

Værd at vide om gasmarkedet

Danmarks over 400.000 naturgaskunder kan frit vælge, hvilken kommerciel gasleverandør de vil købe deres naturgas fra.

Værd at vide om gasmarkedet
Bag om gasprisen

Bag om gasprisen

Den pris, du som forbruger betaler for naturgassen, er sammensat af en række forskellige elementer: Det rene gasforbrug, transport af naturgassen, energiafgifter til staten, moms og energisparebidraget.

Bliv klogere på gasprisen

Bag om gasprisen

Den pris, du som forbruger betaler for naturgassen, er sammensat af en række forskellige elementer: Det rene gasforbrug, transport af naturgassen, energiafgifter til staten, moms og energisparebidraget.

Bliv klogere på gasprisen