Forstå din gasregning

I vores regningseksempel her på siden kan du se en forklaring på, hvad de enkelte poster på din gasregning dækker over.

Eksemplet er på en gasregning, hvor vi både opkræver betaling for dit forbrug af naturgas samt for transport af naturgas, skatter og afgifter.

Hvis din gasregning kun dækker dit forbrug, kan du se et eksempel her.

 

Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV

www.asfyn.dk ?
Fornavn Efternavn
Gade Husnr.
Postnr. By ?

?

Installationsnummer
Kundenr.
Aftagenummer
PIN-kode

?

Fakturanummer
Fakturadato
Betalingsdato
Side

 

00000
000000
000000000000000000
00000

 

0000000000
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
1 af 2

Opgørelse

Gade Husnr. Postnr. By

Gas for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ? I alt inkl. moms
6.475,59 kr.
Opgørelse i alt 6.475,59 kr.
- Faktureret aconto (ekskl. evt. gebyrer, renter eller øvrige køb) ? -6.836,29 kr.
For meget faktureret aconto ? 360,7 kr.

Aconto ?

Gas for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
8.525,15 kr.
Aconto i alt 6.836,29 kr.
Diverse (gebyrer, renter, serviceaftaler og eventuelle køb)
I alt trækkes via Betalingsservice den dd.mm.yyyy ? 6.836,29 kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

Har du spørgsmål?
Vi har gjort det let og hurtigt for dig at få svar på dine spørgsmål. Klik ind på www.asfyn.dk/svar.

Ta' os med, når du flytter!
Husk at give besked, hvis du skal flytte. Meld flytning til os ved at logge ind på www.asfyn.dk eller ved at kontakte
os på telefon 70 13 19 00.

Du logger på www.asfyn.dk med dit kundenummer 000000 og PIN-kode 00000.

Information fra Energi Fyn - din gasleverandør
Vi har en samarbejdsaftale med dit gasdistributionsselskab, Evida. Aftalen betyder, at du får én samlet regning, hvor afgifter og distribution til Evida, er inkluderet. Dine acontoregninger opkræves ud fra dit forventede forbrug. Ønsker du at ændre dit forventede forbrug bedes du ringe til Evida på telefon 77 89 90 00. Det er en hjælp for Evida, hvis du har en ny måleraflæsning klar, når du ringer. Dit gasforbrug opgøres en gang årligt. Når tiden nærmer sig sender Evida dig et aflæsningskort. Din aflæsning skal indberettes til Evida. Har du andre ændringer eller spørgsmål - er du velkommen til at kontakte os på telefon 70131900.


Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er opgørelsen for Gas beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ?
Installationsnummer: 00000 ?

Gade Husnr. Postnr. By  ?

Gas
Målernr. Registrering af aflæsning: ? Måleraflæsning: ?
000000000 dd.mm.yyyy 6.963
000000000 dd.mm.yyyy 6.734
Forbrug i alt - m3 ? 229
Korrektion for tryk/temp/brændværdi 1.948 * 0,88604 = 1.726 ?
I alt 0,00 kr.

Energi Fyn Energihandel A/S, CVR-nr.: 27 11 64 69 ?
FlexGas - dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ? 229 m³ a 19,0168 kr. 4.354,84 kr.
Abonnement? 36,00 kr.
Moms 25% 1.097,71 kr.
I alt Energi Fyn Energihandel A/S ? 5.488,55 kr.

Gennemsnitspris ekskl. abonnement 23,77 kr./m3 - inkl. moms

Evida, CVR-nr.: 29 21 48 24 ?
Distributionstarif ? 229 m³ a 1,1700 kr. 267,93 kr.
CO2-Afgift ? 229 m³ a 0,4050 kr. 92,75 kr.
Naturgasafgift ? 229 m³ a 2,4960 kr. 571,58 kr.
Nødforsyningsafgift ? 229 m³ a 0,0502 kr. 11,50 kr.
NoX-Afgift ? 229 m³ a 0,0080 kr. 1,83 kr.
Distributionsabonnement ?       132,60 kr.
Moms 25%       269,55 kr.
I alt Evida A/S ? 1.347,74 kr.
Gennemsnitspris ekskl. abonnement 5,16 kr./m3 - inkl. moms  
Opgørelse i alt, gas ? 6.475,59 kr.
- faktureret aconto gas i perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy - inkl. moms -6.836,29 kr.
For meget faktureret 360,7 kr.

x

Administrationsservice Fyn

Administrationsservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn. Administrationsservice Fyn håndterer cirka 415.000 kundeforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation.

x

Navn og adresse

Navn og adresse på den som regningen sendes til.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

Kundenr./e-Boks kode

Kundenummer følger dig, så længe du er kunden hos os, også hvis du flytter adresse. Det er muligt at have flere adresser på samme kundenummer. Du skal bruge dit kundenummer og din PIN-kode, når du skal logge ind på www.asfyn.dk. Du skal også bruge dit kundenummer/e-Boks kode, hvis du vil tilmelde dig e-Boks og modtage dine regninger elektronisk via e-Boks.

Gasaftagenummer

Dit aftagenummer er et unikt nummer, der er tilknyttet netop din installation. For at sikre at din husstand ikke forveksles med en anden, skal du bruge dit unikke aftagenummer i forbindelse med eventuelt valg af en anden gasleverandør.

PIN-kode

Du skal bruge din PIN-kode og dit kundenummer, når du skal logge ind på www.asfyn.dk.

x

Fakturanummer

Nummeret på den faktura, som du sidder med.

Betalingsdato

Den dato hvor fakturaen har forfald.

x

Gas for perioden…

Den periode som opgørelsen gælder for, og det beløb, som forbruget er opgjort til at koste.

x

Faktureret aconto

Det beløb som du tidligere har betalt aconto for det forventede forbrug - eksklusiv eventuelle gebyrer, renter og øvrige køb.

x

For lidt/meget faktureret aconto

Opgørelsen over dit forbrug fratrukket, det du har betalt aconto for perioden. Beløbet viser dig, om du har betalt for meget eller lidt i forhold til dit målte forbrug. Er beløbet negativt har du betalt for meget aconto i perioden. Er beløbet positivt har du betalt for lidt aconto i perioden. Beløbet, som du har betalt for lidt eller for meget, vil blive opkrævet/fratrukket acontoen for det kommende kvartal.

x

Aconto

Aconto betaling for den nævnte periode. Betalingen dækker dit forventede forbrug i den nævnte periode. Dit forventede forbrug opgøres som udgangspunkt ud fra dit tidligere årsforbrug. Det er dit lokale netselskab, der fastsætter dit forventede årsforbrug. Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå forbruget.

x

I alt trækkes via…

Det samlede beløb som du skal betale.

x

Sådan er opgørelsen for Gas beregnet for perioden…

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelse gælder.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

x

Installationsadresse

Den adresse hvor måleren fysisk er placeret.

x

Registrering af aflæsning

De datoer hvor din gasmåler er aflæst.

x

Måleraflæsning

Aflæsningen af din gasmåler på den pågældende dato målt i Nm3- også kaldet 'målerstand'.

x

Gasforbrug - Nm3

Dit forbrug i perioden opgjort i normalkubikmeter.

x

Korrektion for tryk/temp/brændværdi

Dit energiforbrug beregnes ud fra det målte gasforbrug i din bolig sammenholdt med gassens brændværdi i det område, hvor du bor. Brændværdien er et udtryk for, hvor meget energi man får ud af naturgassen. Er brændværdien lav, får man mindre energi ud, end hvis brændværdien er høj. Vi korrigerer derfor for den brændværdi, som gassen har. Det betyder, at du kun betaler for den mængde energi, som du bruger, og ikke for det reelle antal kubikmeter gas.

x

Energi Fyn Handel eller Energi Fyn Energihandel

Din gasleverandør.

x

Dit gasprodukt

FlexGas

x

Abonnement

Dit abonnement til Energi Fyn Handel

x

I alt Energi Fyn Energihandel A/S eller Energi Fyn Handel A/S

Din samlede betaling til Energi Fyn Energihandel eller Energi Fyn Handel

x

Evida

Dit gasdistributionsselskab, der står for transport at gassen.

x

CO2-Afgift

Dækker omkostningerne pr. kubikmeter naturgas, der bliver transporteret via distributionsnettet frem til din bolig eller virksomhed. Opkræves på vegne af dit gasdistributionsselskab. Beløbet er det samme, uanset hvem du køber gassen af.

x

Distributionstarif

Miljøafgift pr. kubikmeter naturgas, du har brugt. Opkræves på vegne af staten.

x

Naturgasafgift

Miljøafgift pr. kubikmeter naturgas, du har brugt. Opkræves på vegne af staten.

x

Nødforsyningsafgift

Miljøafgift pr. kubikmeter naturgas, du har brugt. Opkræves på vegne af staten.

x

NoX-Afgift

Miljøafgift på brændsler med kvælstofoxider. Opkræves på vegne af staten, som en fast sats pr. kubikmeter gas du bruger.

x

Distributionsabonnement

Abonnement til dit distributionsselskab. Dækker distributionsselskabets omkostninger ved at administrere dit naturgasforbrug. Abonnementet opkræves på vegne af dit gasdistributionsselskab.

x

x

I alt til Evida

Det samlede beløb som vi opkræver på vegne af dit gasdistributionsselskab.

x

Aconto i alt, gas

Det samlede beløb som du skal betale for din gas i perioden.


Ovenstående er blot et regningseksempel for en gasopgørelse. Den resterende del af din gasregning består af en graf over gasforbruget sammenlignet med forbruget året før, samt en specifikation af den kommende aconto opkrævning. Du finder dine regninger på Mit Energi Fyn.