Hvordan forstår jeg min gasregning?

I vores regningseksempel her på siden kan du se en forklaring på, hvad de enkelte poster på din gasregning dækker over.

Eksemplet her på siden er en gasregning, hvor vi kun opkræver betaling for dit forbrug af naturgas. Hvis din gasregning både indeholder betaling for dit forbrug samt for transport af naturgas, skatter og afgifter, kan du se et regningseksempel her.

Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV

www.asfyn.dk ?
Fornavn Efternavn
Gade Husnr.
Postnr. By ?

?

Installationsnummer
Kundenr. / e-Boks kode
Gasaftagenummer
PIN-kode

?

Fakturanummer
Fakturadato
Betalingsdato
Side

 

00000
000000
000000000000000000
00000

 

0000000000
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
1 af 2

Opgørelse

Gade Husnr. Postnr. By

Gas for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ? I alt inkl. moms
4.616,18 kr.
Opgørelse i alt 4.616,18 kr.
- Faktureret aconto (ekskl. evt. gebyrer, renter eller øvrige køb) ? -5760.,87 kr.
For meget faktureret aconto ? 1.144,69 kr.

Aconto ?

Gas for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
1.411,31 kr.
Aconto i alt 1.411,31 kr.
I alt trækkes via Betalingsservice den dd.mm.yyyy ? 266,62 kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

Har du spørgsmål?
Vi har gjort det let og hurtigt for dig at få svar på dine spørgsmål. Klik ind på www.asfyn.dk/svar.

Ta' os med, når du flytter!
Husk at give besked, hvis du skal flytte. Meld flytning til os ved at logge ind på www.asfyn.dk eller ved at kontakte
os på telefon 70 13 19 00.

Du logger på www.asfyn.dk med dit kundenummer 000000 og PIN-kode 00000.

Side 1 af 2

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er opgørelsen for Gas beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ?
Installationsnummer: 00000 ?

Gade Husnr. Postnr. By  ?

Gas
Målernr. Registrering af aflæsning: ? Måleraflæsning: ?
dd.mm.yyyy 4.908,612
dd.mm.yyyy 2.842,313
Gasforbrug - Nm3 ? 2.066,299
Administrationsservice Fyn, CVR-nr.: 25 62 60 44 ?

SpotGas ? 2.066,299 m³ a 1,5077 kr. 3.115,34 kr.
Abonnement ? 1 stk. 577,60 kr.
Moms 25% 923,24 kr.
I alt Administrationsservice Fyn A/S ? 4.616,18 kr.
Opgørelse i alt, gas ? 4.616,18 kr.
- faktureret aconto gas i perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy - inkl. moms -5.760,87 kr.
For meget faktureret -1.144,69 kr.

Side 2 af 2

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er opgørelsen for Gas beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy
Installationsnummer: 00000

Gade Husnr. Postnr. By

Gas


Administrationsservice Fyn, CVR-nr.: 25 66 41 32
Aconto Spotpris 547,25 m³ a 1.800 kr. 985,05 kr.
Abonnement 144,00 kr.
Moms 25% 282,26 kr.
I alt Administrationsservice Fyn A/S 1.411,31 kr.
Aconto i alt, gas 1.411,31 kr.

x

Administrationsservice Fyn

Administrationsservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn. Administrationsservice Fyn håndterer cirka 415.000 kundeforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation.

x

Navn og adresse

Navn og adresse på den som regningen sendes til.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

Kundenr./e-Boks kode

Kundenummer følger dig, så længe du er kunden hos os, også hvis du flytter adresse. Det er muligt at have flere adresser på samme kundenummer. Du skal bruge dit kundenummer og din PIN-kode, når du skal logge ind på www.asfyn.dk. Du skal også bruge dit kundenummer/e-Boks kode, hvis du vil tilmelde dig e-Boks og modtage dine regninger elektronisk via e-Boks.

Gasaftagenummer

Dit aftagenummer er et unikt nummer, der er tilknyttet netop din installation. For at sikre at din husstand ikke forveksles med en anden, skal du bruge dit unikke aftagenummer i forbindelse med eventuelt valg af en anden gasleverandør.

PIN-kode

Du skal bruge din PIN-kode og dit kundenummer, når du skal logge ind på www.asfyn.dk.

x

Fakturanummer

Nummeret på den faktura, som du sidder med.

Betalingsdato

Den dato hvor fakturaen har forfald.

x

Gas for perioden…

Den periode som opgørelsen gælder for, og det beløb, som forbruget er opgjort til at koste.

x

Faktureret aconto

Det beløb som du tidligere har betalt aconto for det forventede forbrug - eksklusiv eventuelle gebyrer, renter og øvrige køb.

x

For lidt/meget faktureret aconto

Opgørelsen over dit forbrug fratrukket, det du har betalt aconto for perioden. Beløbet viser dig, om du har betalt for meget eller lidt i forhold til dit målte forbrug. Er beløbet negativt har du betalt for meget aconto i perioden. Er beløbet positivt har du betalt for lidt aconto i perioden. Beløbet, som du har betalt for lidt eller for meget, vil blive opkrævet/fratrukket acontoen for det kommende kvartal.

x

Aconto

Aconto betaling for den nævnte periode. Betalingen dækker dit forventede forbrug i den nævnte periode. Dit forventede forbrug opgøres som udgangspunkt ud fra dit tidligere årsforbrug. Det er dit lokale netselskab, der fastsætter dit forventede årsforbrug. Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå forbruget.

x

I alt trækkes via…

Det samlede beløb som du skal betale.

x

Sådan er opgørelsen for Gas beregnet for perioden…

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelse gælder.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

x

Installationsadresse

Den adresse hvor måleren fysisk er placeret.

x

Registrering af aflæsning

De datoer hvor din gasmåler er aflæst.

x

Måleraflæsning

Aflæsningen af din gasmåler på den pågældende dato målt i Nm3- også kaldet 'målerstand'.

x

Gasforbrug - Nm3

Dit forbrug i perioden opgjort i normalkubikmeter.

x

Energi Fyn Handel

Din gasleverandør

x

SpotGas

Dit gasprodukt

x

Abonnement

Dit abonnement til Energi Fyn Handel

x

I alt Energi Fyn Handel

Det samlede beløb som du skal betale for din gas i perioden

x

Opgørelse i alt, gas

Det samlede beløb som du skal betale for din gas i perioden.


Fin dine gasregninger på Mit Energi Fyn

Find din regning

Husk at du altid kan finde dine gasregninger på Mit Energi Fyn.

Log på Mit Energi Fyn

Find din regning

Husk at du altid kan finde dine gasregninger på Mit Energi Fyn.

Log på Mit Energi Fyn