Hvordan får Energi Fyn oplysninger om mit gasforbrug?

Vi modtager alle oplysninger om dit gasforbrug fra Evida, der står for distributionen af naturgas i Danmark.

Evida er det statslige gasdistributionsselskab, der transporterer gassen frem til dig.

Selve gassen køber du hos os eller en anden gasleverandør, som du selv vælger.

Er du privatkunde, skal du hvert år den 1. april aflæse din gasmåler og sende din aflæsning til Evida. Evida giver dig besked, når du skal aflæse din gasmåler.

Når Evida har modtaget din aflæsning, giver de os besked om dit forbrug det forgangne år. Herefter sender vi en årsopgørelse til dig.

Sådan aflæser du din gasmåler

Dit forventede gasforbrug

Det er Evida, der beregner dit forventede årsforbrug. Det gør de på baggrund af blandt andet din husstands tidligere forbrug.

Hvis der sker markante ændringer i dit forbrug, er det vigtigt, at du giver Evida besked, da vi bruger dit forventede forbrug, når vi beregner din acontoregning.

Sådan beregnes dit gasforbrug

Bliv klogere på din gasregning

Bliv klogere på din gasregning

Vi har lavet et regningseksempel, hvor du kan se en forklaring på, hvad de enkelte poster på din gasregning dækker over.

Få en beskrivelse af posterne på din gasregning

Bliv klogere på din gasregning

Vi har lavet et regningseksempel, hvor du kan se en forklaring på, hvad de enkelte poster på din gasregning dækker over.

Få en beskrivelse af posterne på din gasregning
Distribution af gas

Distribution af gas

Distributionsselskabet Evida driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet.

Evida transporterer gassen frem til dig og landets øvrige gasforbrugere.

Evida er en statsejet og offentligt reguleret virksomhed, der ejes af Finansministeriet.

Læs mere om Evida

Distribution af gas

Distributionsselskabet Evida driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet.

Evida transporterer gassen frem til dig og landets øvrige gasforbrugere.

Evida er en statsejet og offentligt reguleret virksomhed, der ejes af Finansministeriet.

Læs mere om Evida

Søg og få svar på dit spørgsmål

Hvad leder du efter?