Hvor meget skal jeg betale for min naturgas pr. acontoregning?

Det afhænger af dit forventede årsforbrug og den aktuelle gaspris.

Du modtager en acontoregning hvert kvartal, som dækker en fjerdedel af dit samlede forventede årsforbrug i kubikmeter.

Hvis dit forventede årsforbrug er på 4.000 m³, vil dine acontoregninger for eksempel blive på 1000 m³ pr. regning.

Kontakt dit distributionsselskab, hvis dit forbrug ændrer sig

Hvis dit forbrug ændrer sig, skal du oplyse det til dit distributionsselskab, da dine acontoregninger derefter vil blive tilpasses dit nye forbrug.

Det er generelt en god idé at følge sit forbrug ved at aflæse gasmåleren løbende.

Læs mere om dit forventede forbrug på Evida.dk

Se prisen på vores forskellige naturgasprodukter

Se hvor meget du betaler aconto ved af logge på Mit Energi Fyn

Find din regning

Husk at du altid kan finde dine gasregninger på Mit Energi Fyn.

 

Log på Mit Energi Fyn

Find din regning

Husk at du altid kan finde dine gasregninger på Mit Energi Fyn.

 

Log på Mit Energi Fyn