Kan jeg få reduktion i elafgiften?

Hvis du opvarmer din bolig med en varmepumpe eller elvarme, har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

Få nedsat elafgiften på dit elforbrug over 4.000 kWh

Opvarmer du din bolig eller dit sommerhus med en varmepumpe eller elvarme - og kommer mere end 50 procent af opvarmningen af din bolig fra el -  har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

På alt elforbrug over 4.000 kWh er der reduktion i elafgiften, som pr. 1. januar 2020 udgør 85,25 øre pr. kWh inkl. moms. Det betyder, at på den del af dit elforbrug, der overstiger 4.000 kWh, betaler du kun 26,25 øre i elafgift inkl. moms.

På de første 4.000 kWh af dit elforbrug er der ingen reduktion af elafgiften. Her betaler du derfor de normale 111,50 øre/kWh i elafgift inkl. moms.

Betingelser for at få reduktion i elafgiften

For at få reduktion i elafgiften er der følgende betingelser, som skal være opfyldt:

  • Din bolig skal være registreret i BBR-registeret som helårshus eller sommerhus opvarmet med el. Energi Fyn skal over for Skat kunne dokumentere, at du er berettiget til reduktionen og at din bolig er registreret i kommunens BBR-register som helårsbolig opvarmet med varmepumpe eller elvarme.
  • Din bolig skal også være registreret hos Energi Fyn som opvarmet med varmepumpe eller elvarme.

Sådan får du nedsat elafgiften

For at opnå nedsat din elafgift skal du udfylde et ansøgningsskema og sende dette til Energi Fyn.

Hent ansøgningsskemaet til at søge om reduktion i elafgiften

Ansøgningsskemaet sendes til os på kundecenter@energifyn.dk.

Hvis du er lejer, skal ejeren eller administratoren af boligen bekræfte oplysningerne og underskrive skemaet, før du sender skemaet videre til os. 

Vi sørger derefter for at videresende det til din kommune, som herefter udfylder skemaet med en godkendelse eller et afslag, afhængigt af om boligen er registreret i BBR-registret som el-opvarmet helårsbolig eller sommerhus. Hvis vi får skemaet retur fra kommunen med en godkendelse, vil vi registrere, at du skal have et nedslag i elafgiften.

Få billig varme året rundt med en varmepumpe

Overvejer du en varmepumpe?

Vil du skifte din nuværende varmeløsning ud med en billigere og grønnere opvarmningsform?

Så er en varmepumpe en god idé.

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at købe en varmepumpe. 

Billig varme med en varmepumpe

Overvejer du en varmepumpe?

Vil du skifte din nuværende varmeløsning ud med en billigere og grønnere opvarmningsform?

Så er en varmepumpe en god idé.

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at købe en varmepumpe. 

Billig varme med en varmepumpe