Kan jeg få reduktion i elafgiften?

Hvis du opvarmer din bolig med en varmepumpe eller elvarme, har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

Få nedsat elafgiften på dit elforbrug, når din bolig er opvarmet med el eller varmepumpe

Opvarmer du din bolig eller dit sommerhus med en varmepumpe eller elvarme - og kommer mere end 50 procent af opvarmningen af din bolig fra el - har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

På de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug er der ingen reduktion i elafgiften. Her betaler du derfor fuld elafgiftssats på 95,4 øre/kWh inkl. moms.

På alt elforbrug der overstiger 4.000 kWh årligt, betaler du pr. 1. juli 2022 kun 1,00 øre i elafgift inkl. moms.

Betingelser for at få reduktion i elafgiften, når din bolig er elopvarmet:

For at få reduktion i elafgiften, når din bolig er elopvarmet, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, der primært bliver opvarmet med el.
  • Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning. I BBR skal der enten stå el, jordvardvarme eller varmepumpe under bygningens primære varmeinstallation.
    Tjek om din bolig er korrekt registreret i BBR 
  • Din bolig er registreret hos os som opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.

Sådan gør du:

  • Tjek om du allerede får reduceret din elafgift. Det kan du se på din regning.
  • Tjek om din bolig er registreret i BBR som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig med el som primær opvarmning.
  • Hent vores ansøgningsskema og udfyld det. 
  • Send ansøgningsskemaet til din kommune, så de kan bekræfte, at din bolig opfylder kravene. Din kommune skal desunde oplyse fra hvilken dato, din bolig er elopvarmet.
  • Når skemaet er godkendt af din kommune, kan du sende det retur til os via nedenstående elektroniske formular eller sende det til os på mail på [email protected]

Reduktionen træder i kraft hurtigst muligt, når det er registreret i vores system.

Du får reduceret elafgift med virkning fra den dato, som kommunen har oplyst - for helårsboliger maksimalt 3 år tilbage i tid, mens sommerhuse gælder fra den 1. februar 2019 i henhold til finansloven for 2019.

Ladestandere Ladestik Bil Kvinde Rød Taske 2021

Få refusion i elafgiften, når du oplader din elbil

Med en ladeløsning fra Energi Fyn kan du få fuld refusion af elafgift på alle de kWh, din ladestander bruger til at lade din elbil op med.* 

Din refusion af elafgiften kan medføre en besparelse på flere hundrede kroner om måneden.

For at være berettiget til afgiftsrefusion må du dog ikke have solceller.

*SKAT har pr. 1. juli 2022 fastsat refusionssatsen til 95,4 øre/kWh inkl. moms.

Få refusion i elafgiften, når du oplader din elbil

Med en ladeløsning fra Energi Fyn kan du få fuld refusion af elafgift på alle de kWh, din ladestander bruger til at lade din elbil op med.* 

Din refusion af elafgiften kan medføre en besparelse på flere hundrede kroner om måneden.

For at være berettiget til afgiftsrefusion må du dog ikke have solceller.

*SKAT har pr. 1. juli 2022 fastsat refusionssatsen til 95,4 øre/kWh inkl. moms.

Få billig varme året rundt med en varmepumpe

Overvejer du en varmepumpe?

Vil du skifte din nuværende varmeløsning ud med en billigere og grønnere opvarmningsform?

Så er en varmepumpe en god idé.

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at købe en varmepumpe. 

Billig varme med en varmepumpe

Overvejer du en varmepumpe?

Vil du skifte din nuværende varmeløsning ud med en billigere og grønnere opvarmningsform?

Så er en varmepumpe en god idé.

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at købe en varmepumpe. 

Billig varme med en varmepumpe