Kan jeg få reduktion i elafgiften?

Hvis du opvarmer din bolig med en varmepumpe eller elvarme, har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

Få nedsat elafgiften på dit elforbrug, når din bolig er opvarmet med el eller varmepumpe

Opvarmer du din bolig eller dit sommerhus med en varmepumpe eller elvarme - og kommer mere end 50 procent af opvarmningen af din bolig fra el - har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

På de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug er der ingen reduktion i elafgiften. Her betaler du derfor fuld elafgiftssats.

På alt elforbrug der overstiger 4.000 kWh årligt, betaler du kun 1,00 øre i elafgift inkl. moms. De 4.000 kWh deles ligeligt ud over hele året.

Betingelser for at få reduktion i elafgiften, når din bolig er elopvarmet:

For at få reduktion i elafgiften, når din bolig er elopvarmet, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, der primært bliver opvarmet med el.
  • Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning. I BBR skal der enten stå el, jordvardvarme eller varmepumpe under bygningens primære varmeinstallation.
    Tjek om din bolig er korrekt registreret i BBR 
  • Din bolig er registreret hos os som opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.

Sådan gør du:

  • Tjek om du allerede får reduceret din elafgift. Det kan du se på din regning.
  • Tjek om din bolig er registreret i BBR som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig med el som primær opvarmning.
  • Hent vores ansøgningsskema og udfyld det. 
  • Send ansøgningsskemaet til din kommune, så de kan bekræfte, at din bolig opfylder kravene. Din kommune skal desuden oplyse fra hvilken dato, din bolig er elopvarmet.
  • Når skemaet er godkendt af din kommune, kan du sende det retur til os via nedenstående elektroniske formular eller sende det til os på mail på [email protected]

Bemærk fra den 1. januar 2023 til den 30. juni 2023 er elafgiften reduceret til EU's minimumssats for alle.

Reduktionen træder i kraft hurtigst muligt, når det er registreret i vores system.

Du får reduceret elafgift med virkning fra den dato, som kommunen har oplyst - for helårsboliger maksimalt 3 år tilbage i tid, mens sommerhuse gælder fra den 1. februar 2019 i henhold til finansloven for 2019.

Ladestandere Ladestik Bil Kvinde Rød Taske 2021

Få refusion i elafgiften, når du oplader din elbil

Elafgiften kommer tilbage 1. juli 2023

Som et led i regeringens hjælpepakke har elafgiften været sænket til 1 øre pr. kWh fra den 1. januar til den 30. juni 2023. Heraf kan kun 0,5 øre tilbagebetales, når du oplader din bil.

Det betyder, at der i perioden stort set ikke vil være nogen afgift at refundere, når du lader din elbil. Derfor pauser vi udbetaling af elafgiftsrefusion i perioden, og sænker tilsvarende prisen på vores serviceaftale til vores ladeløsning (normalpris 79 kr.). 

Den 1. juli genindføres elafgiften på 87,13 øre pr. kWh. Har du en ladeboks, kan du pr. 1. juli 2023 få refunderet elafgiften (med undtagelse af minimumssatsen på 0,5 øre pr. kWh), hvis du har ladeboks samme sted, som du køber el. Såfremt du ikke har solceller, eller allerede har nedsat afgift i forbindelse med opvarmning med el. 

Kan jeg få udbetalt elafgiftsrefusion?

Få refusion i elafgiften, når du oplader din elbil

Elafgiften kommer tilbage 1. juli 2023

Som et led i regeringens hjælpepakke har elafgiften været sænket til 1 øre pr. kWh fra den 1. januar til den 30. juni 2023. Heraf kan kun 0,5 øre tilbagebetales, når du oplader din bil.

Det betyder, at der i perioden stort set ikke vil være nogen afgift at refundere, når du lader din elbil. Derfor pauser vi udbetaling af elafgiftsrefusion i perioden, og sænker tilsvarende prisen på vores serviceaftale til vores ladeløsning (normalpris 79 kr.). 

Den 1. juli genindføres elafgiften på 87,13 øre pr. kWh. Har du en ladeboks, kan du pr. 1. juli 2023 få refunderet elafgiften (med undtagelse af minimumssatsen på 0,5 øre pr. kWh), hvis du har ladeboks samme sted, som du køber el. Såfremt du ikke har solceller, eller allerede har nedsat afgift i forbindelse med opvarmning med el. 

Kan jeg få udbetalt elafgiftsrefusion?
Få billig varme året rundt med en varmepumpe

Overvejer du en varmepumpe?

Vil du skifte din nuværende varmeløsning ud med en billigere og grønnere opvarmningsform?

Så er en varmepumpe en god idé.

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at købe en varmepumpe. 

Billig varme med en varmepumpe

Overvejer du en varmepumpe?

Vil du skifte din nuværende varmeløsning ud med en billigere og grønnere opvarmningsform?

Så er en varmepumpe en god idé.

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at købe en varmepumpe. 

Billig varme med en varmepumpe