Hvis du har en fjernaflæst elmåler, aflæses den automatisk, og du behøver ikke gøre noget selv.

Hvis din elmåler ikke er fjernaflæst, vil du modtage et aflæsningskort fra dit lokale netselskab, når det er tid til at aflæse din elmåler.

Søg og få svar

Skriv dit spørgsmål