Hvad er en acontoregning?

En acontoregning dækker dit forventede forbrug i den periode, som regningen gælder for.

Dit forventede forbrug opgøres som udgangspunkt ud fra dit tidligere forbrug. Det er dit lokale netselskab, der fastsætter dit forventede forbrug.

Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå dit forventede forbrug.

Har du en forventning om, at dit forbrug ændrer sig væsentligt, kan du kontakte os. Vi vil på baggrund af din henvendelse kontakte dit lokale netselskab og anmode dem om, at dit forventede forbrug bliver ændret. 

Kvartalsregning

Er du kvartalsafregnet, vil din acontoregning have betalingsfrist den 15. eller førstkommende hverdag herefter i februar, maj, august og november.

Det betyder, at du får kredit for dit forventede forbrug i den første halvdel af kvartalet og betaler aconto forud for dit forventede forbrug i anden halvdel af kvartalet.

Månedsregning

Har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles.

Virksomhed

Er du erhvervskunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar primo marts med betalingsfrist 1. april eller først kommende hverdag og så fremdeles.