Vilkår og gebyrer for indefrysningsordningen

Vilkår

Her finder du Energi Fyns vilkår og betingelser for tilmelding af indefrysningsordningen:

Gebyrer

Vi opkræver et oprettelsesgebyr på 100 kr. (momsfrit) og et årligt administrationsgebyr på 60 kr. (momsfrit) pr. tilmeldt aftagenummer.

Gebyrerne dækker vores omkostninger til administration af indefrysningsordningen.