Navigation Søgning

Kundeservice K Din regning

Din regning

Se, forstå og få yderligere information om din elregning fra Energi Fyn.

Se din regning her! Oversigt priser og gebyrer

Her finder du yderligere oplysninger om din regning

Læs mere

Hvor kan jeg se min regning?

Du kan se din regning og kontoudtog på www.mit.energifyn.dk. Du logger ind med dit kundenummer og pinkode.

Læs mere

Hvad består min regning af?

Den første post på din elregning er det elprodukt, som du har valgt for eksempel KvartalsEl eller Fastpris samt et abonnement til Energi Fyn Handel. Det er denne del af elprisen, som du kan lave en individuel aftale om med os.

Derudover bliver du opkrævet betaling for transport både til dit lokale netselskab samt til det statsejede selskab Energinet.dk. Det dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig samt til udbygning og vedligeholdelse af elnettet. Du betaler desuden abonnement til dit lokale netselskab, der blandt andet dækker vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata.  

Du bliver desuden opkrævet en række afgifter og gebyrer på vegne af Energinet.dk og Staten. Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle borgere i Danmark skal betale til - blandt andet PSO (Public Service Obligations). PSO-afgiften vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset. 

På din elregning står en gennemsnitspris pr. kWh. Den viser, hvad din samlede gennemsnitspris for en kWh har været i den periode, som acontoregningen eller opgørelse dækker.

Se hvordan elprisen er sammensat

Læs mere

Hvordan kan jeg modtage min regning?

Du kan modtage din regning fra os på forskellige måder:
 • Du kan tilmelde din regning til Nets Betalingsservice her, så foregår betalingen automatisk og du slipper for et eventuelt gebyr for en betalingspåmindelse. Det koster 5,82 kr. pr. regning.
 • Du kan tilmelde din regning til e-mailfakturering her, så modtager du din regning direkte på din mail. Hvis din regning er tilmeldt Betalingsservice, skal du være opmærksom på, at du fortsat vil modtage regningen via Betalingsservice og ikke på e-mail. Du skal selv afmelde regningen hos Nets Betalingsservice.
 • Er du privat kunde, kan du tilmelde din regning i e-Boks her 
 • Du kan modtage din regning med post. Det koster 27,50 kr. inkl. moms pr. regning.
 • Er du registreret med et CVR-nummer, kan du vælge Nets Leverandørservice.
 • Er du erhvervsvirksomhed, kan du vælge at modtage elektronisk faktura (UBL format).
Læs mere

Hvilken adresse sendes min regning til?

Din regning sendes som udgangspunkt til din installationsadresse. Ønsker du regningen sendt til en anden adresse, skal du meddele os dette, så vi kan registrere en anden betaleradresse.
Læs mere

Hvad er min installationsadresse?

Din installationsadresse er den adresse, hvor din elmåler fysisk sidder.

Læs mere

Hvordan fastsættes beløbene på min regning?

Din acontoregning fastsættes som udgangspunkt af dit netselskab ud fra sidste års forbrug. Det vil sige, at din aconto i 2017 er fastsat ud fra dit forbrug i 2016. Det anslåede forbrug vil blive fordelt ligeligt på årets fire kvartaler.

Læs mere

Hvorfor ændrer beløbene på min regning sig?

Hvis du har en fjernaflæst elmåler, modtager du hvert kvartal en opgørelse på dit forbrug fra det forgangne kvartal og en aconto-regning for det kommende kvartal. Da dit forbrug ændrer sig fra kvartal til kvartal, er beløbet aldrig det samme. Hvis du ikke har en fjernaflæst elmåler, vil du hvert kvartal modtage en aconto-regning. En gang om året vil du modtage en årsopgørelse over dit faktiske forbrug.

Læs mere

Hvornår modtager jeg min elregning

Er du kvartalsafregnet, modtager du din regning den første hverdag i februar, maj, august og november. Har du valgt Betalingsservice, vil du modtage din regning ultimo januar, april, juli og oktober. Regningen vil have betalingsfrist den 15. eller først kommende hverdag herefter i februar, maj, august og november.

Er du privat kunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du for eksempel modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles. 

Er du erhvervskunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du for eksempel modtage din acontoregning for februar primo marts med betalingsfrist 1. april eller først kommende hverdag. 

Er du erhvervskunde med forbrug over 100.000 kWh årligt, vil du hver måned modtage en regning på det faktiske månedsforbrug. For eksempel vil regningen på forbrug for februar blive afsendt fra os primo marts med 14 dages betalingsfrist.
Læs mere

Hvornår får jeg en opgørelse over mit elforbrug?

Hvis du har en fjernaflæst elmåler, er du som udgangspunkt kvartalsafregnet og modtager hvert kvartal en opgørelse på dit forbrug fra det forgangne kvartal og en acontoregning for det kommende kvartal. Da både dit forbrug og prisen pr. kWh ændrer sig fra kvartal til kvartal, er beløbet aldrig det samme fra kvartal til kvartal.

Hvis din elmåler ikke er fjernaflæst, eller du er registreret med solceller gruppe 6 eller elvarme, vil du kvartalsvis modtage en acontoregning og en årsopgørelse pr. 31. december.

Du skal være opmærksom på, at dit forbrug ikke nødvendigvis bliver opgjort den sidste dag i kvartalet - for eksempel den 31. december. Dit netselskab kan opgøre dit forbrug op til 28 dage før og 28. dage efter den sidste dag i kvartalet. Din acontoregning vil løbe fra den dato, hvor dit forbrug er opgjort.   

Er dit forbrug over 100.000 kWh årligt, vil det blive afregnet hver måned.

Læs mere

Hvad skal jeg gøre, hvis der er markante ændringer i mit forbrug?

Hvis du mener, at dit forventede elforbrug ændrer sig væsentligt, kan du kontakte os på telefon 70 13 19 00. Vi vil på baggrund af din henvendelse kontakte dit lokale netselskab og anmode dem om, at dit forventede forbrug bliver ændret.

Læs mere

Hvorfor betaler jeg PSO?

PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser).

PSO opkræves på vegne af det statsejerede selskab Energinet.dk, der er pålagt en række forpligtelser, herunder at fremme miljøvenlig elproduktion (produktion fra vind og biomasse) samt forskning og udvikling inden for elområdet. For at dække Energinet.dk's omkostninger til miljøvenlig energi betaler alle el-forbrugere PSO via deres elregning. 

PSO vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset.
Læs mere

Hvorfor betaler jeg både ForsyningspligtEl og KvartalsEl?

Reglerne på elmarkedet betyder, at forsyningspligt erstattes med leveringspligt. I Energi Fyns område sker det den 17. maj 2017.

Energi Fyn Handel sendte i februar 2017 et brev til alle kunder med ForsyningspligtEl med information om, at kunder med ForsyningspligtEl fra den 17. maj 2017 overgår til KvartalsEl.

På din aconto for 2. kvartal 2017 vil du se dit nye elprodukt KvartalsEl.

ForsyningspligtEl dækker forventet elforbrug fra seneste opgørelses- eller acontoperiode til og med den 16. maj 2017.
KvartalsEl dækker forventet elforbrug for perioden 17. maj 2017 til 30. juni 2017.

Regning i forbindelse med forsyningspligt ophør

Læs mere

Hvordan kan jeg betale min regning?

Du kan betale din regning på en række forskellige måder:

 • Du kan tilmelde din regning til Nets Betalingsservice her, så foregår betalingen automatisk og du slipper for et eventuelt gebyr for en betalingspåmindelse. Det koster 5,82 kr. pr. regning.
 • Du kan tilmelde din regning til e-mailfakturering her, så modtager du din regning direkte på din mail. Hvis din regning er tilmeldt Betalingsservice, skal du være opmærksom på, at du fortsat vil modtage regningen via Betalingsservice og ikke på e-mail. Du skal selv afmelde regningen hos Nets Betalingsservice.
 • Er du privat kunde, kan du tilmelde din regning i e-Boks her
 • Du kan betale din regning via girokort. Det koster 27,50 kr. inkl. moms pr. regning.
 • Du kan betale din regning i receptionen hos Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV. Vi modtager kontant betaling samt betaling via Visa Dankort, Dankort og MobilePay.
 • Er du erhvervsvirksomhed kan du modtage din regning via Nets Leverandørservice, så foregår betalingen automatisk.
Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Du tilmelder dig Betalingsservice her eller via din netbank ved at bruge de oplysninger, der står på dit girokort. Husk at du skal betale dine regninger som hidtil, indtil regningen fremgår af din betalingsoversigt fra NETS. 

OBS! Du skal bruge dit CPR-nummer/CVR-nummer, reg.- og kontonummer, PBS-kundenrummer samt debitor nummer.

Læs mere

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Du får dit tilgodehavende udbetalt via NemKonto. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig NemKonto her.
Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig e-Boks?

Det er Administrationsservice Fyn, der sender dig regninger på vegne af Energi Fyn. Du kan få tilsendt regninger gratis fra Administrationsservice Fyn elektronisk via e-Boks.

Løsningen tilbydes til privatkunder. Vi har ikke mulighed for at tilbyde dette til virksomheder.

Hvis du allerede har e-Boks, kan du nemt tilmelde regninger fra Administrationsservice Fyn her
Du skal bruge NemID og dit kundenummer/e-Boks kode, som du finder i øverst højre hjørne på din regning.

Har du ikke e-Boks, kan du oprette dig på e-Boks´ hjemmeside. Vi har ikke mulighed for at hjælpe med tilmeldingen til e-Boks, da du skal benytte NemID.

Hvis du har Betalingsservice, og ikke ønsker dette længere, skal du selv afmelde denne service, da regningerne ellers fortsat vil blive sendt til Betalingsservice. Vi har desværre ikke mulighed for at være behjælpelig med at afmelde Betalingsservice.

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig e-mailfakturering?

Du kan tilmelde din regning til e-mailfakturering her, så modtager du din regning direkte på mail, og du slipper for faktureringsgebyr.

Du logger ind med dit kundenummer og pinkode, som du finder i boksen i øverste højre hjørne på din regning eller på dit bilag til din Betalingsservice.  

Hvis din regning er tilmeldt Betalingsservice, skal du være opmærksom på, at du selv skal afmelde denne service, da regningerne ellers fortsat vil blive sendt til Betalingsservice. Vi har desværre ikke mulighed for at være behjælpelig med at afmelde Betalingsservice.

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig NemKonto?

Du tilmelder dig NemKonto ved at logge ind her med dit kundenummer og pinkode, som du finder i boksen i øverste højre hjørne på din regning eller på dit bilag til din Betalingsservice. Du skal være opmærksom på, at NemKonto kun kan bruges til udbetaling af tilgodehavende og ikke til at betale din regning.

Læs mere

Hvor kan jeg finde mit kundenummer og pinkode?

Du finder dit kundenummer og pinkode i boksen i øverste i højre hjørne på din regning eller på dit bilag fra Betalingsservice.

Læs mere

Hvad er mit installastionsnummer?

Installationsnummeret følger din adresse. Du finder dit installationsnummer i boksen i øverste højre hjørne på din regning eller på dit bilag til din Betalingsservice. 

Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. 

Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer per regning.

Læs mere

Jeg har meldt flytning - skal jeg betale min regning?

Hvis du har meldt flytning med en flyttedato, der er før din seneste regning har betalingsfrist, skal du ikke betale regningen. 

Hvis du allerede har betalt regningen, vil du få eventuelt overskydende udbetalt via din Nem-Konto. Husk at tilmelde dig Nem-konto ved at logge ind her med dit kundenummer og pinkode, som du finder i boksen øverst i højre hjørne på din regning eller på dit bilag til din Betalingsservice.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du flytter.

Læs mere

Jeg har elvarme. Hvordan søger jeg om reduktion i elafgiften?

Som privatkunde kan du søge om reduktion i elafgiften, hvis mere end 50 % af opvarmningen af din helårsbolig kommer fra elvarme. Det er en betingelse for reduktionen, at boligen er registreret som el-opvarmet helårsbolig i kommunens bygningsregister (BBR).

Reduktionen omfatter det forbrug, der årligt ligger over 4.000 kWh.  

Hvis du selv ejer din bolig, skal du udfylde dette ansøgningsskema og sende det til os.

Hvis du er lejer, skal ejeren eller administratoren af boligen bekræfte oplysningerne, og underskrive skemaet, før du sender skemaet videre til os. 

Vi sørger for at videresende det til din kommune, som herefter udfylder skemaet med en godkendelse eller et afslag, afhængigt af om boligen er registreret i BBR-registret som el-opvarmet helårsbolig. Hvis vi modtager skemaet retur fra kommunen med en godkendelse, vil vi registrere, at du skal have et nedslag i elafgiften.

Læs mere

Hvor finder jeg en oversigt over gebyrer og renter?

Læs mere

Hvor finder jeg en oversigt over nettariffer?

Du kan finde en oversigt over nettariffer.