Navigation Søgning

Kundecenter K Gas

Gas

Er du ny eller eksisterende kunde, finder du relevante oplysninger om gas her.

 

Køb din gas her! 

Her finder du yderligere information om gas

Læs mere

Kan jeg købe naturgas fra Energi Fyn?

Alle kan købe naturgas fra Energi Fyn.

Læs mere

Hvilke gasprodukter kan Energi Fyn tilbyde mig som ny kunde?

Vi tilbyder vores kunder et varieret udvalg af gasprodukter, så du har rig mulighed for at finde det produkt, der matcher dine behov. Du se vores forskellige gasprodukter her.

Læs mere

Koster det noget at skifte gas-leverandør?

Nej, det koster ikke noget at skifte gas-leverandør. 

Du kan skifte gas-leverandør hver den 1. i måneden med et varsel på løbende måned plus en måned. Hvis du skifter gas-leverandør til for eksempel Energi Fyn, skal du oplyse dit aftagenummer i forbindelse med skiftet. Du kan finde dit aftagenummer på din regning.

Her kan du læse mere om vores gasprodukter og priser.

Læs mere

Hvad består min gasregning af?

Du kan få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning dækker over i vores regningseksempel.

Du skal blot klikke på de enkelte spørgsmålstegn, så får du information om de enkelte poster på regningen.

Se et eksempel på en gasregning

Læs mere

Hvordan får Energi Fyn min forbrugsdata?

Når du er gaskunde hos Energi Fyn, modtager vi alle data omkring aflæsninger af dit naturgasforbrug fra dit distributionsselskab. Derfor skal du, hvis du får markante ændringer i dit forbrug, oplyse dette til dit distributionsselskab.

Læs mere

Hvad skal jeg gøre, hvis mit naturgasforbrug ændrer sig markant?

Vi modtager løbende data fra dit lokale distributionsselskab omkring dit forbrug af naturgas. Hvis der sker ændringer i dit forbrugsmønster, eller hvis dit forbrug ændrer sig markant i den ene eller anden retning, så skal du oplyse det til dit distributionsselskab.

Læs mere

Hvornår og hvordan modtager jeg fakturaer fra Energi Fyn?

Vi sender en faktura for hvert kvartal – typisk 4 acontoopkrævninger samt en årlig opgørelse. Vi tilstræber at følge faktureringen fra dit distributionsselskab, således at dine regninger fra os vil dække samme acontoperioder, som dine regninger fra dit distributionsselskab.

Læs mere

Hvad består min regning af?

Få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning dækker over ved at klikke på følgende link:

Se et eksempel på en gasregning
Læs mere

Hvor meget skal jeg betale pr. aconto regning?

Det afhænger af dit forventede årsforbrug og den aktuelle gaspris. Hver aconto regning dækker en fjerdedel af dit samlede forventede årsforbrug i kubikmeter. Hvis dit forventede årsforbrug er på 4.000 m³, vil dine aconto regninger for eksempel blive på 1000 m³ pr. regning.

Læs mere

Hvordan kan jeg betale mine gasregninger?

Du kan betale dine gasregninger via Betalingsservice eller via det tilsendte indbetalingskort. Ved betaling via Betalingsservice modtager vi din betaling den sidste rettidige indbetalingsdag. Du kan tilmelde dig Betalingsservice her eller via din bank/netbank.

Læs mere

Hvorfor har jeg fået to regninger?

Vi samler vores kundedata i et it-system, så vi fremover kan give dig en endnu bedre kundeservice. Det betyder, at du i maj måned vil modtage to gasregninger fra os - en årsopgørelse for dit forbrug frem til 31. marts 2019 og en aconto regning for 2. kvartal 2019. Begge regninger har som normalt betalingsfrist medio juni.
Læs mere

Hvorfor er min regning ikke længere tilmeldt Betalingsservice?

Vi har samlet vores kundedata i et it-system, så vi fremover kan give dig en endnu bedre kundeservice. Desværre har vi ikke kunnet overføre alle Betalingsservice-aftaler. Det betyder, at du skal tilmelde din regning til Betalingsservice igen.

Du tilmelder dig Betalingsservice her eller via din netbank ved at bruge de oplysninger, der står på dit girokort. Husk at du skal betale dine regninger som hidtil, indtil regningen fremgår af din betalingsoversigt fra NETS. 

OBS! Du skal bruge dit CPR-nummer/CVR-nummer, reg.- og kontonummer, PBS-kundenummer samt debitor nummer.

Læs mere

Hvorfor skal jeg stadig betale til mit gamle naturgasselskab?

Når du får din naturgas leveret fra Energi Fyn, betaler du kun Energi Fyn for selve naturgasforbruget, transmission og lagerlejen. Alle andre afgifter vil fortsat blive opkrævet af dit lokale distributionsselskab. Her kan du se hvordan gasprisen er sammensat.

Læs mere

Hvad dækker transmissionsomkostningerne?

Transmission skal betales for transport af gas i det store transmissionsnet, som ejes af Energinet.dk og frem til det lokale distributionsnet. Som kunde betaler du for denne ydelse alle steder, uanset hvem du har valgt som gasleverandør.

Læs mere

Hvorfor stiger prisen på energisparetariffen?

Dansk Gas Distribution Fyn A/S har varslet en prisstigning på energisparetariffen pr. 1. oktober 2019. Det betyder en prisstigning fra 0,23 kr. til 0,419 kr./m3. 
Læs mere

Hvor finder jeg en liste over gebyrer?

Her kan du se en oversigt over gebyrer her

Læs mere

Hvor kan jeg finde mit aftagenummer?

Du finder dit aftagenummer på din regning. Dit aftagenummer er et unikt 11-cifret nummer, der er tilknyttet netop din måler. For at sikre at din husstand ikke forveksles med en anden, skal det unikke aftagenummer bruges i forbindelse med leverandørskifte. Nogle distributionsselskaber benytter også 7 generelle gas-cifre foran de 11 unikke cifre.

Læs mere

Hvordan opsiger jeg min gas-kontrakt?

For privatkunder gælder det, at alle aftaler kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Opsigelsen skal sendes skriftligt til kundecenter@energifyn.dk eller til Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV.

For erhvervskunder fremgår aftalens binding og opsigelsesvarsel af kontrakten.