Serviceaftale som omfatter alt fra serieudskiftning til øjeblikkelig reaktion
Navigation Søgning

Service

Vores servicekoncept omfatter blandt andet.:

  • Serieudskiftninger foretaget på de mest optimale tidspunkter i forhold til typisk fejlfrekvens
  • Øjeblikkelig reaktion ved konstatering af kritiske og sikkerhedsmæssige fejl

Vi kan tilbyde dig en serviceaftale, hvor disse ydelser kan indbygges som en naturlig del.
Derudover vil en serviceaftale indeholde de elementer, som er lovpligtige for dig som ejer af et belysningsanlæg. På den måde sikrer du, at dit belysningsanlæg overholder gældende lovgivning på området. Dette gælder blandt andet tilstandsrapporter og risikovurdering af anlægget samt almindeligt og udvidet sikkerhedseftersyn.

Helt konkret indebærer vores service:

Udvidet sikkerhedseftersyn

  • Kontrol af anlæg
  • Adskillelse og kontrol af alle tekniske komponenter
  • Gennemmåling af anlægget for eventuel fejlspænding og fejlstrøm
  • Udbedring af kritiske fejl. Dette klarer vi på stedet. Kan fejlen ikke udbedres, afbryder vi de berørte lamper
  • Fejlrapportering

Tilstandsrapport og risikovurdering

  • Komplet dokumentation af anlægget
  • Detaljeret tilstandsrapport. Her undersøger vi, om anlægget er tidssvarende i forhold til reservedele, energiforbrug og lyskilder