<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Energisyn

Energisyn

Vidste du, at det er lovpligtigt for store danske virksomheder at få udført et energisyn?

Hvem skal have et energisyn?

Energisyn er obligatorisk for virksomheder, der globalt enten har mindst 250 ansatte og en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro eller en årlig balance på mindst 43 mio. euro opgjort efter aflagt årsregnskab.

Det gælder også for offentlige virksomheder der fungerer på markedsvilkår. Kravet om energisyn gælder også datterselskaber og andre associerede selskaber, men i form af et forenklet energisyn.

Har din virksomhed allerede implementeret et af disse to ledelsessystemer: Certificeret energiledelse (ISO 50001) eller Certificeret miljøledelse (ISO 14001), er der dog andre regler for energisyn.

Læs EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 her.

Kontakt vores energirådgivere for at høre nærmere om det lovpligtige energisyn.

Energisyn

Hvad får din virksomhed ud af et energisyn?

Når vi udfører et energisyn, identificerer vi rentable besparelsesprojekter inden for energiområdet i din virksomhed.

Kort sagt hjælper vi med at skabe overblik over, hvor der kan foretages besparelser i forbruget og dermed spares penge og ressourcer i en mere bæredygtig retning. Vi samler resultaterne i en rapport, som skal fremsendes til Energistyrelsen.

Herefter starter selve gennemførelsen af besparelsesprojekterne – eksempelvis indenfor bygningsdrift, industrielle anlæg og transport. Her bidrager vi også gerne med vores kompetencer, ligesom vi sørger for at følge op på de investeringer, som du og din virksomhed vælger at foretage.

Hvad får din virksomhed ud af et energisyn?

Når vi udfører et energisyn, identificerer vi rentable besparelsesprojekter inden for energiområdet i din virksomhed.

Kort sagt hjælper vi med at skabe overblik over, hvor der kan foretages besparelser i forbruget og dermed spares penge og ressourcer i en mere bæredygtig retning. Vi samler resultaterne i en rapport, som skal fremsendes til Energistyrelsen.

Herefter starter selve gennemførelsen af besparelsesprojekterne – eksempelvis indenfor bygningsdrift, industrielle anlæg og transport. Her bidrager vi også gerne med vores kompetencer, ligesom vi sørger for at følge op på de investeringer, som du og din virksomhed vælger at foretage.

Hvad består et Energisyn af?

Energisyn Grafik 1600 Px5
 • Ændringer på vej til det lovpligtige Energisyn

  Fra den 1. juli forventes reglerne for Energisyn ændret. Det betyder, at virksomheder, der ikke tidligere har været omfattet af Energistyrelsens krav, nu kan blive det.

  Energisyn ændrer karakter og skifter navn til Klimasyn

  De gamle regler om virksomhedens størrelse udgår helt, og der fokuseres udelukkende på virksomhedens energiforbrug på det danske marked. 
  Som noget nyt skal virksomhedens CO2-udledning synliggøres ved et Klimasyn.

  Nye forudsætninger for Klimasyn

  • Ved et årligt energiforbrug på 10-85 TJ (2,78-23,61 GWh) skal virksomheden have udført Klimasyn.
  • Energiforbruget er både forbrug på el, gas, varme og brændstof.
  • Ved et årligt energiforbrug på 85 TJ (23,61 GWh) eller derover skal virksomheden have implementeret certificeret energiledelse.

  Ønsker du information om det nye Klimasyn, og om din virksomhed kan være omfattet?

Vi kan også hjælpe din virksomhed med:

 • at vurdere, hvilke krav til energisyn, der gælder for din virksomhed.
 • et tilpasset energisyn til din virksomheds krav og ambitionsniveau.
 • et komplet overblik over, hvor energien i virksomheden bliver anvendt og over fordelingen af den anvendte energi.
 • at få et overblik over besparelsesmuligheder i prioriteret rækkefølge, hvor økonomi, rentabilitet og tilskudsmuligheder er belyst. Herunder viden om uhensigtsmæssig energiforbrug/tomgangsforbrug.
 • at opnå et reduceret energiforbrug, der kan mærkes på virksomhedens bundlinje og bidrage til profilering af din virksomheds klimaindsats og sociale ansvarlighed (CSR) internt og eksternt.
 • at vurdere afledte positive effekter på for eksempel effektivisering, drift- og vedligehold samt arbejdsmiljø.

Som en del af Energi Fyns energirådgivning tilbyder vi at udføre energisyn. Virksomheden får således en synliggørelse af, hvor der kan spares energi med samtidig positiv effekt på bundlinjen.

Christian Møller Bjørk Olsen, energirådgiver hos Energi Fyn

Hvad koster et energisyn?

Prisen på et energisyn er ikke fast, men afhænger af virksomhedens størrelse, kompleksitet og ambitionsniveau. Vi udarbejder gerne et tilbud ud fra et uforpligtende møde, hvor vi drøfter mulighederne.

Vi finder således den bedste løsning, som matcher både lovkrav og ambitioner i din virksomhed.

Vi sender også gerne vores erfarne rådgiver ud til din virksomhed, hvor I sammen kan gennemgå processen for et energisyn.

Kontakt os på mail: [email protected] eller telefon 63 17 32 20.

Eller kontakt vores energirådgivere. De er klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre et energisyn