Navigation Søgning

Energirådgivning

Det lovpligtige energisyn for store virksomheder trådte i kraft d. 5 december 2015 og har til formål at identificere energibesparelser, samt kortlægge energiforbrug. Kravet stammer fra EU’s energieffektiviseringsdirektiv fra 2012, hvor energisynet skal gennemføres hvert 4. år.

Energisyn

Det lovpligtige energisyn for store virksomheder trådte i kraft d. 5 december 2015 og har til formål at identificere energibesparelser, samt kortlægge energiforbrug. Kravet stammer fra EU’s energieffektiviseringsdirektiv fra 2012, hvor energisynet skal gennemføres hvert 4. år.

Hvem skal have foretaget energisyn?

 • Virksomheder med mindst 250 ansatte på globalt plan.
 • En årlig omsætning på mindst 50 mio. euro (DKK 375 mio.) eller en årlig balancesum på mindst 43 mio. euro (DKK 320 mio.).
 • Årligt energiforbrug i Danmark på 1.000.000 kWh eller derover.

Hvad består et energisyn af?

 • Et energisyn består af en gennemgang og kortlægning af min. 90 % af virksomhedens samlede energiforbrug til bygningsdrift, industrielle aktiviteter eller anlæg og transport. Gennemgangen bygger på målte, ajour­førte og sporbare driftsdata om energiforbruget.
 • Analyse af kortlægningsresultater og identificering af områder med potentiale for forbedring.
 • Belastningsprofil for elektriciteten der forbruges.
 • Resultatet af energisynet er en rapport som sendes til Energistyrelsen. Rapportering, kortlægning, og beskrivelse af konkrete tiltag, som virksomheden kan gøre brug af.

Udbytte fra energisynet

 • Komplet overblik over hvor energien i virksomheden anvendes, samt fordelingen af den anvendte energi.
 • Overblik over besparelsesmuligheder i prioriteret rækkefølge, hvor økonomi, rentabilitet og energitilskud er belyst.
 • Viden om uhensigtsmæssigt energiforbrug / tomgangsforbrug og hvad der kan gøres ved det.
 • Afledte positive effekter på f.eks. effektivisering, drift- og vedligehold eller arbejdsmiljø.

Hvad koster et energisyn?

 • Der er ikke nogen fast pris for energisynet, da prisen afhænger bl.a. virksomhedens art, antal lokationer, energiforbrug og dataopsamling.

Sådan får virksomheden besøg af en energisynskonsulent

 • Vi kommer gerne til et uforpligtende møde i virksomheden, hvor vores energisynskonsulent vil gennemgå processen for energisynet, og derigennem identificere områder med mulighed for energibesparelser fremadrettet.
 • Kontakt energisynsparechef Henning Rask på telefon 63 17 19 85 eller e-mail: hera@energifyn.dk og hør mere eller lav en aftale.