Navigation Søgning

Energirådgivning

Et Energi- og klimapartnerskab er et flerårigt samarbejde mellem en virksomhed og Energi Fyn. Formålet er at nedbringe virksomhedens energiforbrug til gavn for både klimaet og bundlinjen. Kort fortalt giver det kontante besparelser og en grønnere profil.

Energi- og klimapartner

Et Energi- og klimapartnerskab er et flerårigt samarbejde mellem en virksomhed og Energi Fyn. Formålet er at nedbringe virksomhedens energiforbrug til gavn for både klimaet og bundlinjen. Kort fortalt giver det kontante besparelser og en grønnere profil.

De første 12 måneder

Når vi indleder et Energi og Klimapartnerskab, starter vi med et 12-måneders rådgivningsforløb, hvor vi fokuserer på at finde de største energisyndere i jeres virksomhed. Du og din virksomhed får dermed grundlag for at foretage de investeringer, der er mest rentable, og som kan give de største besparelser på bundlinjen. Ud over lavere energiudgifter får din virksomhed også tilskud for hver sparet kWh.

Efter det 12 måneders rådgivningsforløb kan vi fortsætte samarbejdet i et Energi- og klimapartnerskab, som er et flerårigt samarbejde, hvor vi blandt andet også sætter fokus på adfærd - helt uden omkostninger for din virksomhed.

Synlig CSR

Et Energi- og klimapartnerskab er med til at styrke jeres grønne profil. Vi hjælper med at synliggøre jeres ambitioner og konkrete mål, som vi sammen formulerer i jeres klimastrategi. Jeres energi og klimamål kan bruges i markedsføringsmateriale og andre relevante sammenhænge. Vi hjælper desuden gerne med sparring om og udarbejdelse af kommunikations- og pressematerialer.

Grønne tal på bundlinjen

Det koster ikke noget at være Energi- og klimapartner hos Energi Fyn. Tværtimod. Der er kontante fordele i form af lavere energiudgifter, og samtidig giver Energi Fyn et tilskud for hver kWh, I sparer. I får et komplet overblik over, hvor der kan spares på energien og dermed på bundlinjen, og vi sikrer at alle energiprojekterne gennemføres med den ønskede rentabilitet.

Gensidigt udbytte

Som energiselskab er det vores ansvar at nedbringe det samlede energiforbrug. Derfor giver vi et tilskud for hver kWh, I sparer. Til gengæld overtager vi retten til at indberette de sparede kWh til Energistyrelsen. Det er Energi Fyn, der stiller med ekspertisen inden for energibesparelser, og vi driver og koordinerer samarbejdet, så I kan fokusere på jeres kerneforretning.