Navigation Søgning

Favorit Support

Favorit Support er et markedeselprodukt og samtidig et sponsorkoncept fra Energi Fyn, hvor større virksomheder kan vælge at støtte en fynsk klub eller forening via sit elforbrug - uden at det koster ekstra. Med Favorit Support kan din virksomhed sikre kontant støtte til en fynsk klub eller forening, og I er således med til at gøre en forskel for kultur- og idrætslivet på Fyn. Den eneste forudsætning er, at elforbruget skal være over 100.000 kWh om året.

Bestil opringning

 

Fakta
En Favorit Support-aftale består af to elementer; et konkurrencedygtigt markedselprodukt og en investering i elmarkedet. Investeringen foretager Energi Fyn, og den er uden omkostning og risiko for virksomheden. Afkastet af investeringen tilskrives den klub, som I har valgt at støtte i Favorit Support-aftalen.

   
 

Eksempel
Eksempelvis vil en virksomhed med et årligt elforbrug på 500.000 kWh og en Favorit Support-aftale, i løbet af et par år, generere et garanteret supportbeløb til en klub på cirka 2.000 - 3.000 kr. pr. år. Med Favorit Support får både virksomheden, klubben og Energi Fyn glæde af elforbruget. Det er kort sagt en win-win-situation for alle parter.

   

Abonnement
I tillæg til elprisen kommer et årligt abonnement, som alene opkræves skabelonafregnede (kvartalsafregnede) installationer.