Navigation Søgning

Favorit-produkter

Favorit er unikt produkt til virksomheder med særlige fordele for andelshavere. Du er andelshaver, når din virksomhed ligger i Energi Fyns forsyningsområde.

Med en Favorit-aftale vælger du mellem Spot, Fast, Kombi og Support. Favorit-aftalen indeholder en investering i elmarkedet - også kaldet Aktiv Forvaltning. Investeringen er uden omkostning, og andelshavere er tilmed garanteret et afkast. Uanset hvilken Favorit-aftale du vælger, holder vi dig løbende orienteret om markedets udvikling, og hvad det betyder for din aftale.

Bestil opringning

 

Favorit Fast
En Favorit Fast-aftale består af to elementer – Prissikring og en investering i elmarkedet (Aktiv Forvaltning). Med Prissikringen foretager vi dagligt dine el-indkøb inden den aftalte leveranceperiode. Herefter fastsættes prisen for hele leveranceåret ud fra gennemsnittet af indkøbene. Vi kombinerer indkøbene med en investering, hvor udbyttet anvendes til reduktion af den endelige pris - dog med begrænset risiko for ikke andelshavere.

   
 

Favorit Spot
Favorit Spot er ligeledes en aftale bestående af to elementer – Spot og en investering i elmarkedet. Her afregnes du til timepriserne på spotmarkedet, som vi kombinerer med den omtalte investering, hvor vi investerer i elmarkedet og anvender udbyttet til reduktion i spotpriserne - dog med begrænset risiko for ikke andelshavere.

   

Favorit Kombi
Med Favorit Kombi kombineres produkterne Favorit Fast og Favorit Spot. En del af din el-udgift afregnes til en fast pris og den anden del kan du "spekulere" i med mulighed for gevinst, men også risiko for en dyrere pris på denne del. Du vægter selv aftalens sammensætning, så det passer til netop din risikoprofil.