Kundeservice K Solceller

Nettoafregning - Sådan afregnes du

Årsopgørelse 2013

Årsopgørelsen for 2013 er nu dannet og sendt til dig. Hvis du har haft overskudsproduktion i 2013, vil Energi Fyn sørge for at melde overskudsproduktionen til Energinet.dk.
Energinet.dk vil i løbet af marts eller april 2014, udbetale overskudsproduktionen til dig via din nem-konto eller check. 

Har du spørgsmål vedrørende udbetalingen af din overskudsproduktion, henviser vi til Energinet.dk.

Hvad er en nettoafregning og hvilken nettoafregningsordning hører du under?

Nettoafregning er den måde, du afregnes på, hvis du har et solcelleanlæg eller en vindmølle. At være nettoafregnet betyder, at du bliver afregnet for dit forbrug, efter at produktionen fra dit solcelleanlæg er trukket fra dit forbrug - altså det beløb du har købt el for, efter at du har brugt af din egen produktion. Hvis du har brug for mere el, end det du selv producerer fra dit solcelleanlæg, suppleres din egen produktion med el fra din el-leverandør - eksempelvis Energi Fyn.

Der findes to måder, hvorpå solcelleanlæg bliver afregnet:

  • Den 'gamle' nettoafregning, som opgøres årligt 
  • Den 'nye' nettoafregning

Som nettoafregnet solcellekunde har du ret til at bruge Energi Fyns elnet.

Sådan bliver du oprettet som nettoafregnet hos Energinet.dk

Når vi har modtaget din tilmelding, opretter Energi Fyn dit solcelleanlæg i stamregisteret hos Energinet.dk. Efter oprettelsen i stamregisteret vil du i løbet af et par uger modtage et brev fra Energinet.dk med kode til NemId. Derefter skal du på Energinet.dk's hjemmeside, registrere dig som nettoafregnet.

Registrer dig som nettoafregnet her.

Se hvilken ordning du er på!

Om, du afregnes i henhold til den 'gamle' eller 'nye' afregningsordning, afhænger af, hvornår du har indgået aftale om køb af solcelleanlæg, anmeldt det til Energi Fyn og efterfølgende idriftsat det.

OBS.: Alle spørgsmål vedrørende nettoafregningsordningen samt overgangsordningen skal rettes til Energinet.dk.

Du kan se de forskellige datoer ved at folde boksen ud nedenfor:


 

De to afregningsordninger:

Læs mere

Den 'gamle' afregningsordning

Den gamle nettoafregningsordning gælder alle, som har indgået en bindende aftale om køb af et solcelleanlæg senest den 19. november 2012, anmeldt det til Energi Fyn senest den 19. december 2012 og sat i drift senest den 31. december 2013. Så hvis du har indgået aftale om køb af anlæg, anmeldt det til Energi Fyn og idriftsat dit solcelleanlæg jf. disse datoer, bliver du afregnet efter den 'gamle' afregningsordning.

Afregningsordningen indebærer, at du afregnes for forskellen mellem forbrug og produktion opgjort på årsbasis. Dette giver dig mulighed for at spare din overskudsproduktion op. I dagtimerne , hvor dit anlæg producerer mere el, sælger du din overskudsproduktion til nettet og køber tilbage fra nettet i de mørke timer. Hvis det viser sig ved årsopgørelsen, at produktionen fra dit solcelleanlæg overstiger årsforbruget, afregnes forskellen til en pris på 60 øre pr. kWh. Du får altså 60 øre pr. kWh for det, du har produceret for meget. Dette afregnes af Energinet.dk

Det er politisk vedtaget, at denne ordning gælder i 20 år.

OBS: Hvis du vælger at udvide dit solcelleanlæg, vil du automatisk blive afregnet i henhold til den 'nye' afregningsordning.

Læs mere

Den 'nye' afregningsordning

Den nye afregningsordning gælder alle, der har anmeldt deres solcelleanlæg efter den 19. december 2012 og frem til og med den 10. juni 2013.
Fra den 11. juni har partierne bag energiforliget foretaget en justering i den 'nye' afregningsordning og fastsat et loft på 20 MW solceller om året, således at det kun er boliger, der får adgang til den forhøjede støtte. Du kan læse mere om justeringer i solcelleloven i pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet her.